5. kolokvij-povzetki
IRMA ] Gor ] Vabilo ] 1. kolokvij-povzetki ] 2. kolokvij-povzetki ] 3. kolokvij-povzetki ] 4. kolokvij-povzetki ] [ 5. kolokvij-povzetki ] 6. kolokvij-povzetki ] 7. kolokvij-povzetki ]

 

5. slovenski kolokvij o betonih

Industrijski tlaki

Ljubljana, 21. maj 1998


Povzetki


Poti do pravega industrijskega tlaka

Peter Seidler, astra-Chemie Dr.Seidler GmbH, Rodalben/Pfalz, ZRN

Izbira pravega industrijskega tlaka je v gradbeništvu odvisna od stališč tistega, ki o tem odloča. Kriteriji presoje investitorja, vodje proizvodnega obrata, projektanta, vodje gradbenih del, tlakarskega podjetja, proizvajalca gradbenih materialov in neodvisnega strokovnjaka se lahko med seboj zelo razlikujejo. Velika težava pri tem je različno razumevanje ene in iste besede, če ne obstoji dogovor o njenem pomenu. Odličen primer za to je pomen pojma "trdnost" v cementnem betonu. Pomanjkanje odgovarjajočih standardov na področju industrijskih tlakov je zelo moteče, vendar pa ravno to dovoljuje širok in od standardov neomejevan razvoj novih proizvodov in postopkov. Pri odločanju za določen industrijski tlak gre v bistvu za optimiranje, katerega cilj mora biti izboljšanje delovnih pogojev za ljudi med gradnjo in v obdobju uporabe (humanizacija). Optimiranje obsega tudi izključitev vsakršnega rizika za okolje pri gradnji, uporabi in odstranitvi tlaka.

Estrihi

Andrej Zajc, IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, Ljubljana

Referat obravnava estrihe, ki se uporabljajo v gradbeništvu. Podaja njihovo klasifikacijo in njihove glavne karakteristike.

Vzroki za nastanek poškodb na industrijskih tlakih in načini sanacije

Iztok Leskovar, IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, Ljubljana

Industrijski tlaki so tako v pogledu projektiranja kot izvedbe eno najzahtevnejših področij pri izgradnji ali sanacijah objektov. Poškodbe, ki na njih nastanejo, v večini primerov povzročijo visoke stroške za sanacijo, še večji problem pa predstavljajo posredni stroški, nastali zaradi motenja ali celo izpada proizvodnje. Če se želimo v kar največji meri izogniti tovrstnim problemom, moramo, seveda poleg ostalega, dobro poznati vrsto in še zlasti vzroke, ki pripeljejo do nastanka poškodb. Tako so v članku prikazane najpogostejše poškodbe, ki se pojavljajo na betonskih tlakih in estrihih. Nekatere med njimi so podrobneje analizirane, opisani pa so tudi vzroki za njihov nastanek. Prikazane so osnove pristopa k sanaciji in najpogostejši načini sanacije poškodb.

Temeljna tla in nevezane nosilne plasti za industrijske tlake

Anica Petkovšek, Zavod za gradbeništvo, Ljubljana

Kakovost in debelina nevezane nosilne plasti v konstrukciji industrijskega tlaka sta neposredno odvisni od funkcionalnih zahtev industrijskega tlaka in od lastnosti zemljin v temeljnih tleh. V prispevku so prikazane ključne lastnosti zemljin in kamnitih agregatov, ki naj bi se upoštevale pri načrtovanju, med izvajanjem in pri kontroli kakovosti izvedbe nevezanih plasti za industrijske tlake.

Betonski industrijski tlaki

Jakob Šušteršič, IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, Ljubljana

V referatu se v treh glavnih poglavjih na splošno obravnava celotna problematika projektiranja in grajenja betonskih industrijskih tlakov. Povdarjena je uporaba mikroarmiranih betonov pri izdelavi industrijskih tlakov, ki se vedno bolj uporabljajo v praksi, ker je možno izkoriščati njihove lastnosti v vseh fazah izvajanja in med uporabo. Pri klasifikaciji tlakov glede na predvideno uporabo so podane tudi druge vrste tlakov, z namenom medsebojne primerjave po različnih parametrih ocenjevanja. Lastnosti mikroarmiranih betonov, predvsem žilavost in duktilnost, se morajo upoštevati že pri projektiranju, da se v čim večji meri izkoristi zmogljivost teh kompozitnih materialov. Pri obravnavi izvajanja betonarskih del so na kratko opisane posamezne faze izdelave industrijskih tlakov predvsem iz mikroarmiranega betona.

Polimerne preplastitve industrijskih tlakov

James T. Dikeou, ICPIC, Denver, Co, USA

Cementni betoni niso odporni proti agresiji kislin in topil, ki delujejo na nekatere industrijske tlake. Ravno tako tlaki iz cementnih betonov tudi po mehanskih lastnostih v mnogih proizvodnjah velikokrat ne odgovarjajo zahtevam uporabe. Da bi bil nastanek poškodb zaradi kemijskih in fizikalnih vplivov preprečen, morajo biti betoni, ki so vgrajeni v industrijske tlake, največkrat zaščiteni. Polimerni beton ima bistveno večjo odpornost proti kemikalijam kot cementni beton in ravno tako se ga da pripraviti z bistveno boljšimi mehanskimi lastnostmi. Zato se uporaba polimernih preplastitev na industrijskih tlakih povečuje. Ta referat obravnava materiale, ki se uporabljajo za izdelavo polimernih preplastitev, opisuje njihove lastnosti, predstavlja postopke za pripravo površine cementnega betonskega tlaka ter metode polaganja treh različnih tipov prevlek. Ravno tako navaja tudi varnostne ukrepe pri delu in uporabi polimerov in ostalih kemikalij.

Industrijski tlaki in estrihi iz lahkega betona

Velimir Ukrainczyk, Građevinski fakultet, Zagreb, Hrvaška in Boris Ukrainczyk, LGM, Zagreb, Hrvaška

V referatu se obravnava možnost uporabe lahkih betonov iz granuliranega ekspandiranega polistirena pri izvedbi toplotno izolativnih tlakov. V primerjavi z običajnimi sestavi toplo izolativnih industrijskih tlakov oziroma estrihov, lahko imajo lahki betoni določene prednosti glede na kontaktno toploto in enostavno izvedbo. Zaradi drugačnih mehanskih lastnosti lahkih betonov (manjše tlačne trdnosti in manjšega modula elastičnosti) so napetostna stanja bistveno drugačna od le-teh pri sestavah z običajnimi betoni, kar je potrebno upoštevati pri projektiranju detajlov in izračunu. V tem prispevku se primerjajo napetosti v tlakih iz lahkeha betona pri koristni obtežbi z napetostmi v plavajočih tlakih. 

Polimerno modificirani betoni za industrijske tlake in estrihe

Vitoslav Dobnikar, Jakob Šušteršič in Iztok Leskovar, IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, Ljubljana

V referatu so podane smernice in postopek izvedbe preplastitve AB talne plošče. Preplastitev smo izvedli s polimerno modificiranim mineralnim kompozitom (PMC). Uporaba tovrstnega kompozita omogoča izvedbo zaključne površine visoke kakovosti v smislu ravnosti, majhne obrabe, nepropustnosti za tekočine ter visoke tlačne in upogibne trdnosti. 

Pravilna izbira toplotne, zvočne in hidroizolacije pri izvedbi industrijskih tlakov

Peter Žargi, POLYTECH, Ljubljana

Referat obravnava problematiko izbire ustreznih materialov za izvedbo toplotne, zvočne in hidroizolacije, ki so kot osnovni gradbeno-fizikalni elementi običajno vgrajeni pod industrij-skimi tlaki. Podana so priporočila za določanje tehnično ustreznih karakteristik teh materialov glede na trenutno stanje v slovenski tehnični regulativi oziroma priporočila za uporabo adekvatne tuje regulative in tuje strokovne literature.

Testiranje tlakov

Aljoša Šajna, IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, Ljubljana

Natančno poznavanje materialov in delovnih procesov je pogoj za uspešno izvedbo tlaka. Natančne podatke lahko dobimo le s testiranjem. Ločimo predhodno testiranje ter testiranje v smislu zagotavljanja kvalitete. Rezultati testiranj so odvisni od metode, zato naj se preskusi izvajajo skladno s standardi. Kateri preskusi se izvajajo je odvisno od namembnosti in predvidenih obremenitev tlaka.