7. kolokvij-povzetki
IRMA ] Gor ] Vabilo ] 1. kolokvij-povzetki ] 2. kolokvij-povzetki ] 3. kolokvij-povzetki ] 4. kolokvij-povzetki ] 5. kolokvij-povzetki ] 6. kolokvij-povzetki ] [ 7. kolokvij-povzetki ]

 

7. slovenski kolokvij o betonih

Optimizacija kakovosti betona

Ljubljana, 18. maj 2000


Povzetki


Zakonodaja gradbenih proizvodov v luči določil Evropske unije

Rajko Javornik, Ministrstvo za okolje in prostor

Projekt betona

Velimir Ukrainczyk, Građevinski fakultet Univerziteta u Zagrebu, Hrvaška

V referatu je podan projekt betona kot sestavni del vodenja kakovosti proizvodnje betona. 

Plan betoniranja

Vitoslav Dobnikar, IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, Ljubljana

Referat obravnava usposobljenost proizvodnih obratov ter pripravljenost na gradbišču za izvajanje betonarskih del večjega obsega in pomanjkljivosti

Materiali za kakovosten beton

Andrej Zajc, IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, Ljubljana

V referatu je podan pregled materialov za beton in primerjava JUS in EN standardov, ki definirajo njihove lastnosti in načine njihovega preskušanja.

Projektiranje sestave betonov

Jakob Šušteršič, IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, Ljubljana

Glavni name referata je obravnava možnosti projektiranja optimalnih sestav različnih vrst betonov. Na kratko se obravnavajo elementi (zahteve projekta, struktura betona, povratne informacije iz prakse), ki bistveno vplivajo na kakovostno projektiranje. Prikazane so nekatere pomanjkljivosti pri projektiranju sestav betonov in pri uporabi teh sestav v praksi. Naštetih je nekaj metod projektiranja, ki se uporabljajo in tiste, ki se predvidevajo v bodoče.

Vpliv inovativne organiziranosti na kvaliteto proizvodnih procesov v gradbeništvu

Ivan Bajcar, Tebag d.o.o., Zagorje

Referat skuša na osnovi definiranja značilnosti investicijske projektne proizvodnje in značilnosti poslovnih sistemov s tovrstno proizvodnjo, vzpostaviti pogoje za učinkovito in celovito vodenje investicijske projektne proizvodnje. Ti naj zagotavljajo uspešnost poslovnih sistemov in večjo zanesljivosti pri doseganju predpisane kakovosti proizvodnje.

Prilagoditev slovenske zakonodaje zahtevam direktive Sveta Evrope o gradbenih proizvodih

Franci Ceklin, Ministrstvo za okolje in prostor

Referat obravnava prilagoditev slovenske zakonodaje zahtevam direktive Sveta Evrope o gradbenih proizvodih ter stanje naše regulative na področju gradbenih proizvodov: betona in betonskih proizvodov.

Lastna kontrola kakovosti

Meta Zajc Pogorelčnik, SGP KOGRAD BETON IGEM d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu

Prispevek obravnava lastno kontrolo kakovosti betona, ki jo je dolžan opravljati proizvajalec betona do faze, ko preda beton izvajalcu betonskih del.

Preskušanje mehanskih lastnosti betonov

Aljoša Šajna, IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, Ljubljana

Optimizacija kakovosti je možna, če jo znamo meriti. PBAB predpisuje tlačno trdnost kot merilo kakovosti betona, prEN 206 pa dodaja cepilno natezno trdnost. Trenutno so pri nas še v veljavi JUS standardi za določanje mehanskih lastnosti betonov, PBAB pa dopušča možnost, da se ostale mehanske lastnosti izračunajo iz tlačne trdnosti. Kontrola kakovosti je možna, če so podani kriteriji in točno definirani postopki.

Preskušanje obstojnosti betonov

Matthias Maultzsch, Bundesanstalt für Materialsforschung und -prüfung (BAM), Berlin, ZR Nemčija

V referatu je podan pregled metod za preskušanje obstojnosti betonov. Nekatere izmed teh metod bodo vključene v evropske standarde.

Naknadno dokazovanje kakovosti vgrajenega betona in dolgoročno opazovanje objektov

Iztok Leskovar, IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, Ljubljana

V članku je podan pregled obstoječih standardov, ki urejajo področje naknadnega dokazovanja kvalitete betonov v R Sloveniji. Podana je informacija o stanju sprejamanja evropskih standardov s področja zaščite in obnove betonskih konstrukcij in informacija o uporabi sistemov dolgoročnega opazovanja objektov.

Napake pri grajenju z betonom in možnost njihovih sanacij

Klaus Littman, IAD Universität Hannover, ZR Nemčija

V referatu je podan pregled različnih vrst napak, ki se pri gradnji pojavijo na novih betonskih objektih, in sanacijski postopki za njihovo odpravljanje.