IRMA
Predstavitev  Stiki  English

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije

Seznam akreditiranih dejavnosti

Preskusni laboratorij in certifikacijski organ IRMA sta akreditirana pri Slovenski akreditaciji s fleksibilnim obsegom preskusnih metod in certifikacijskih postopkov.

sa-lp008 sa-cp004
Priloga k akreditacijski listini za preskusni laboratorij LP-008 Priloga k akreditacijski listini za certifikacijski organ CP-004

                 

Fleksibilni obseg v obeh organih pomeni, da lahko laboratorij in certifikacijski organ uvedeta manjše spremembe metod in postopkov (n.pr.: prilagoditev novi izdaji standarda). Ker pri delno fleksibilnih obsegih vsi podatki niso opredeljeni v akreditacijski listini, je naloga akreditiranega organa, da obvladuje te podatke in o aktualnem stanju obvešča uporabnike in druge zainteresirane. Zato preskusni laboratorij in certifikacijski organ IRMA vzdržujeta skladno z dokumenti Slovenske akreditacije OA07-dodatek 1 (OA07d1): Obseg akreditacije pri preskušanju, izdaja 4, ki velja od 15.05.2014, in OA07-dodatek 2: (OA07d2): Obseg akreditacije pri certifikacijskih organih, izdaja 3, ki velja od 15.05.2014, seznam akreditiranih dejavnosti, ki je javno dostopen na spletnih straneh IRMA in se sklicuje na prilogi k akreditacijskima listinama.

 

IRMA oba seznama aktualizira ob vsaki spremembi standardov, ki so predmet ene ali druge akreditacijske listine .

Podroben opis obsega akreditacije je v naslednjih dokumentih: