Nazaj: Osveži:

Iskanje

(Vpiši: Številka certifikata, Tip, Proizvajalec / naslov / proizvodni obrat / gradbeni proizvod, Datum)

Štev. certifikata Tip Proizvajalec / naslov / proizvodni obrat / gradbeni proizvod Zadnja sprememba Priloga (PDF)
REG2-0008-01-ZGPro-1-01-B ZGPro-1

Bernjak Gradbeništvo d.o.o.
Industrijska ulica 28, 2230 Lenart
proizvodni obrat: obrat: Industrijska ulica 28, 2230 Lenart

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
08.12.2020

REG2-0008-01-ZGPro-1-02-B ZGPro-1

Tebag d.o.o.
Cesta Otona Župančiča 12, 1410 Zagorje
proizvodni obrat: obrat: Borovniško naselje 7, 1412 Kisovec

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
25.03.2020

REG2-0008-01-ZGPro-1-03-B ZGPro-1

Bordax d.o.o.
Litijska cesta 213 B, 1000 Ljubljana
proizvodni obrat: Litijska cesta 213B, 1000 Ljubljana

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
29.11.2020

1374-CPR-10-A CPR

Nikotrans & Begrad d.o.o.
Savska loka 23, 4000 Kranj
proizvodni obrat:Savska loka 23, 4000 Kranj

Agregati za beton: SIST EN 12620:2002+A1:2008

Datum veljavne priloge:
28.09.2020

REG2-0008-01-ZGPro-1-11-B ZGPro-1

Nikotrans & Begrad d.o.o.
Savska loka 23, 4000 Kranj
proizvodni obrat: Savska loka 23, 4000 Kranj

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
28.09.2020

1374-CPR-12-A CPR

Gradbeništvo Aleš Zuza s.p.
Poljubinj 96, 5220 Tolmin

proizvodni obrat: Poljubinj 96, 5220 Tolmi

Agregati za beton: SIST EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: SIST EN 13242: 2002+A1 :2007

Datum veljavne priloge:
01.06.2020

REG2-0008-01-ZGPro-1-19-B ZGPro-1

Pomgrad, gradbeno podjetje d.d.
Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota

proizvodni obrat: POMGRAD d.d., DE ABI, Lipovci 250A, 9231 Beltinci

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
16.04.2021

REG2-0008-01-ZGPro-1-20-B (izdaja 11) ZGPro-1

Gokop d.o.o.
Plintovec 33b, 2201 Zg.Kungota
proizvodni obrat: Ulica Anice Černejeve 6, 2000 Maribor

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018  in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
26.07.2021

REG2-0008-01-ZGPro-1-21-B ZGPro-1

Pomgrad – GM d.o.o.
Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
proizvodni obrat: Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
                        
Flisova 56, 2311 Hoče
                        
Betonarna Rogoza; 2311 Hoče

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
02.04.2021

1374-CPR-27-A CPR

RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi
Rudarska 6, 3320 Velenje
proizvodni obrat: Paka b.š., 3320 Velenje

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za malte: EN 13139:2002 in EN 13129:2002/AC:2004
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242:2002+ A1: 2007
Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine: EN 13043:2002 in EN 13043:2002 /AC:2004
Kamen za obloge pri vodnih zgradbah in drugih gradbenih delih: EN 13383-1:2002 in EN 13383-1:2002/AC 2004

Datum veljavne priloge:
26.10.2020
REG2-0008-01-ZGPro-1-28-B ZGPro-1

RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi
Rudarska 6, 3320 Velenje
proizvodni obrat: Partizanska 78, 3320 Velenje

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016
SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
14.05.2021

REG2-0008-01-ZGPro-1-29-B ZGPro-1

Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d.d.
Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana
proizvodni obrat: Betonarna Mengeš, 1234 Mengeš

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016 and SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
17.12.2019

1374-CPR-30-A CPR

Zuprom prevozi in trgovina d.o.o.
Poljubinj 96A, 5220 Tolmin
proizvodni obrat: Poljubinj 96A, 5220 Tolmin

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242: 2003+A1: 2008

Datum veljavne priloge:
20.05.2019
REG2-0008-01-ZGPro-1-39-B (izdaja 12) ZGPro-1

Žiher d.o.o.
Moškanjci 1 g, 2272 Gorišnica
proizvodna obrata: Betonarna Ormož, Opekarniška cesta, 2270 Ormož
                             Betonarna Žiher enota Videm, Poslovno  logistična cona  Lancova vas, 2284 Videm pri Ptuju

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018  in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
10.09.2021

1374-CPR-51-Z (izdaja 9) CPR

Miltex d.o.o.
Tepanje 59, 3210 Slovenske Konjice
proizvodni obrat: Tepanje 59, 3210 Slovenske Konjice

Betonski zidaki: EN 771-3:2011+A1:2015

Datum veljavne priloge:
31.05.2021
1374-CPR-56-Z CPR

Leier-Leitl d.o.o.
Zagrebačka 89, HR-42204 Turčin
proizvodni obrat: Zagrebačka 89, HR-42204 Turčin

Opečni zidaki: EN 771-1:2011+A1:2015

Datum veljavne priloge:
14.06.2019
REG2-0008-01-ZGPro-1-58-B ZGPro-1

Nograd - GM, d.o.o.
Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik
proizvodni obrat: Industrijska ulica b.š., 9220 Lendava

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018  in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
23.04.2021
1374-CPR-61-Z (izdaja 7) CPR

Cementninarstvo Metod Pučnik s.p.
Novo Tepanje 22, 3210 Slovenske Konjice
proizvodni obrat: Novo Tepanje 22, 3210 Slovenske Konjice

Betonski zidaki: SIST EN 771-3:2011+A1:2015

Datum veljavne priloge:
19.07.2021
1374-CPR-65-A CPR

AGM Pungerčar d.o.o.
Malkovec 1b, 8295 Tržišče
proizvodni obrat: Malkovec 1b, 8295 Tržišče

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242:2002+A1:2007

Datum veljavne priloge:
01.06.2020
1374-CPR-72-L CPR

Pomgrad, gradbeno podjetje d.d.
Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota

proizvodni obrat:
POMGRAD d.d., DE ABI, Lipovci 250A, 9231 Beltinci

Montažni betonski izdelki:
- Linijski konstrukcijski elementi: SIST EN 13225:2013
- Elementi za temeljenje: SIST EN 14991: 2007
- Stenski elementi: SIST EN 14992: 2007+A1:2012
- Rebraste etažne plošče: SIST EN 13224:2012
– Etažne plošče za etažne sisteme: SIST EN 13747:2005+A2:2010

Datum veljavne priloge:
23.04.2019
1374-CPR-86-L CPR

GRO-DIP d.o.o.
Dobriška vas 7, 3210 Slovenske Konjice

proizvodni obrat: Dobriška vas 7, 3210 Slovenske Konjice

Montažni betonski izdelki:
- Hlevske gredice: EN 12737:2004+A1:2007

Datum veljavne priloge:
19.10.2020
1374-CPR-97-L CPR

Leier-Leitl d.o.o.,
Zagrebačka 89, HR-42204 Turčin

proizvodni obrat: Zagrebačka 89, HR-42204 Turčin

Montažni betonski izdelki – Stropni sistemi iz nosilcev in polnil – keramična polnila - EN 15037-3:2009+A1:2011

Datum veljavne priloge:
14.06.2019
1374-CPR-105-SVZ CPR

Delta Bloc International GmbH,
Industriestraβe 28, A-2601 Sollenau
and
Delta Bloc UK Ltd.,
Unit 1 Allerton Bywater Network Centre, Letchmire Road, Allerton Bywater, Castleford, WF10 2DB, United Kingdom

Proizvodne enote:
Eurovia Beton GmbH, Caputher Chaussee 1A,
14552 Michendorf, Germany,
Lagan Construction Group, Rosemount House, 21-23 Sydenham Road, Belfast BT3 9HA, United Kingdom
Extrudakerb (Maltby Engineering) Ltd, Denaby Lane Industrial Estate, Old Denaby, Doncaster, DN12 4JJ, United Kingdom DELTA BLOC International GmbH, Industriestraβe 28, 2601 Sollenau, Austria

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

 

Datum veljavne priloge:
01.10.2019
REG2-0008-01-ZGPro-1-106-B ZGPro-1

S-Prom Tehnika d.o.o., PE Trbovlje  
Vodenska cesta 49, 1420 Trbovlje

proizvodni obrat: Vodenska cesta 49, 1420 Trbovlje

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
19.02.2021

REG2-0008-01-ZGPro-1-107-B (izdaja 11) ZGPro-1

Gradbeništvo Kuster d.o.o.,  
Gmajna 55, 2380 Slovenj Gradec

proizvodni obrat: Betonarna, Sv. Vid, 2367  Vuzenica

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016
SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
26.08.2021

1374-CPR-108-A (izdaja 4) CPR

Gradbeništvo Kuster d.o.o.,
Gmajna 55, 2380 Slovenj Gradec

proizvodni obrat: Separacija, Sveti Vid, 2367 Vuzenica

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242:2002+ A1:2007

Datum veljavne priloge:
26.08.2021
REG2-0008-01-ZGPro-1-109-B ZGPro-1

Beton Plus d.o.o.,  
Savska cesta 29, 4240 Radovljica

proizvodni obrat: betonarna Ocmer, Graben, 4240 Radovljica

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
04.05.2021

1374-CPR-110-A   CPR

Beton Plus d.o.o.,
Savska cesta 29, 4240 Radovljica

proizvodni obrat: Graben, 4240 Radovljica

Agregati za beton SIST EN 12620:2002+A1:2008

Datum veljavne priloge:
01.10.2019
REG2-0008-01-ZGPro-1-111-B (izdaja 7) ZGPro-1

Kostak, komunalno in gradbeno podjetje d.d.,  
Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

proizvodni obrat: Spodnji Stari Grad, 8270 Krško

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016
SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
13.09.2021

1374-CPR-112-A   CPR

Kostak d.d.,
Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

proizvodni obrat: Gramoznica Stari grad Krško, Stari grad 3b, 8270 Krško

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih za gradnjo cest: EN 13242:2002+A1:2007

Datum veljavne priloge:
16.04.2021
1374-CPR-114-L   CPR

G.T.D. »Tehna« d.o.o. Gračanica,
Donja Lohinja b.b., BA 75320 Gračanica

proizvodni obrat: Donja Lohinja b.b., BA 75320 Gračanica

Montažni betonski izdelki:
- Linijski konstrukcijski elementi: EN 13225:2013
- Rebraste etažne plošče: EN 13224:2012
- Elementi za temeljenje: EN 14991:2007

Datum veljavne priloge:
10.11.2020
1374-CPR-116-L CPR

Širbegović inženjering d.o.o.,
Branilaca grada b.b., BA-75320 Gračanica
proizvodni obrat: Branilaca grada b.b., BA-75320 Gračanica

Montažni betonski izdelki:
- Linijski konstrukcijski elementi: EN 13225:2013
– Rebraste etažne plošče: EN 13224:2011
– Elementi za temeljenje: EN 14991:2007
– Stenski elementi: EN 14992: 2007+A1:2012

Datum veljavne priloge:
28.01.2020
REG2-0008-01-ZGPro-1-117-B (izdaja 7) ZGPro-1

ŠUŠTAR TRANS, Prevozništvo in težka gradbena mehanizacija d.o.o.,
Golišče 60, 1281 Kresnice

proizvodni obrat: Mobilna Betonarna ob Savi, Obvozna cesta 80, 1210 Ljubljana-Šentvid

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016
SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
27.08.2021

1374-CPR-118-A CPR

ŠUŠTAR TRANS, Prevozništvo in težka gradbena
mehanizacija d.o.o.,

Golišče 60, 1281 Kresnice
proizvodni obrat: Separacija ob Savi,  Obvozna cesta 80, 1210 Ljubljana-Šentvid

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1: 2008
Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine: SIST EN 13043:2002 in SIST EN 13043:2002/AC:2004

Datum veljavne priloge:
07.07.2021
REG2-0008-01-ZGPro-1-121-B ZGPro-1

KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o.,
Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica
proizvodni obrat: Betonarna LIEBHERR v Nuklearni elektrarni Krško

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
27.01.2021

1374-CPR-122-L CPR

Tehno beton d.o.o.,
Donja Lohinja b.b., BA 75320 Gračanica
proizvodni obrat: Donja Lohinja b.b., BA 75320 Gračanica

Montažni betonski izdelki - Stebri in drogovi : EN 12843:2004

Datum veljavne priloge:
07.05.2021
1374-CPR-123-L CPR

Baupartner d.o.o.,
Ul. Termoelektrana b.b., BA-75300 Lukavac
proizvodni obrat: Ul. Termoelektrana b.b., BA-75300 Lukavac

Montažni betonski izdelki:
- Rebraste etažne plošče: EN 13224:2011
- Linijski konstrukcijski elementi: EN 13225:2013
– Etažne plošče za etažne sisteme: EN 13747:2005+A2:2010
- Elementi za temeljenje: EN 14991: 2007
- Stenski elementi: EN 14992: 2007+A1:2012
- Votle plošče: EN 1168:2005+A3:2011

Datum veljavne priloge:
10.03.2021
1374-CPR-125-L CPR

Gradmond d.o.o.,
Donje Ledenice b.b., BA-76250 Gradačac
proizvodni obrat: Donje Ledenice b.b., BA-76250 Gradačac

Montažni betonski izdelki:
- Rebraste etažne plošče: SIST EN 13224:2012
- Linijski konstrukcijski elementi: SIST EN 13225:2013
– Etažne plošče za etažne sisteme: SIST EN 13747:2005+A2:2010
- Elementi za temeljenje: SIST EN 14991: 2007
- Stenski elementi: SIST EN 14992: 2007+A1:2012

Datum veljavne priloge:
07.05.2021
1374-CPR-128-L CPR

Mucić & Co. d.o.o.,
Put za Međugorje b.b., BA-88320 Ljubuški
proizvodni obrat: Put za Međugorje b.b., BA-88320 Ljubuški

Montažni betonski izdelki:
- Rebraste etažne plošče: EN 13224:2011
- Linijski konstrukcijski elementi: EN 13225:2013
– Etažne plošče za etažne sisteme: EN 13747:2005+A2:2010
- Votle plošče: EN 1168:2005+A3:2011
- Stenski elementi: EN 14992:2007+A1:2012

Datum veljavne priloge:
08.05.2019
1374-CPR-129-L (izdaja 4) CPR

Palace d.o.o.,
Planinska 13 a, HR-10000 Zagreb
proizvodni obrat: Sveta Helena 168, HR-10382 Donja Zelina

Montažni betonski izdelki:
- Rebraste etažne plošče: EN 13224:2011
- Linijski konstrukcijski elementi: EN 13225: 2013
- Specialni strešni elementi: EN 13693:2004 +A1:2009 
- Etažne plošče za etažne sisteme: EN 13747: 2005+A2:2010
- Stenski elementi: EN 14992:2007+A1:2012

Datum veljavne priloge:
13.07.2021
REG2-0008-01-ZGPro-1-130-B (izdaja 4) ZGPro-1

Silva Bračko d.o.o.,
Plintovec 14, 2201 Zg. Kungota
proizvodni obrat: Betonarna Bračko Bezena, Bezena 69d, 2342 Ruše

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
26.07.2021
1374-CPR-131-A CPR

Silva Bračko s.p.,
Plintovec 14, 2201 Zgornja Kungota
proizvodni obrat: Gramoznica Bračko Bezena, Bezena 69d, 2342 Ruše

Agregati za beton: SIST EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih za gradnjo cest: SIST EN 13242: 2002+A1: 2007

Datum veljavne priloge:
01.06.2020
REG2-0008-01-ZGPro-1-134-B ZGPro-1

Zidgrad S.G.P. Idrija d.d.,
Vojkova 8, 5280 Idrija
proizvodni obrat: Partizanska ulica b.š., 5280 Idrija

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
01.10.2020
1374-CPR-135-SVZ (izdaja 7) CPR

DELTABLOC, varnostne in protihrupne ograje d.o.o.,
Kroška ulica 58, SI-9000 Murska Sobota
proizvodni obrat: Pomgrad d.d., DE ABI, Lipovci 250A, 9231 Beltinci

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: EN 1317-5:2007+A2:2012, EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

Datum veljavne priloge:
27.08.2021
1374-CPR-137-SVZ CPR

DELTABLOC, varnostne in protihrupne ograje d.o.o.,
Kroška ulica 58, SI-9000 Murska Sobota
proizvodni obrat: Kolektor CPG d.o.o. Tovarniška cesta 23, 5270 Ajdovščina

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil:  EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

Datum veljavne priloge:
20.11.2020
REG2-0008-01-ZGPro-1-138-B ZGPro-1

Gradbeništvo Rokavec Robert s.p.,
Adrenci 33, 2236 Cerkvenjak
proizvodni obrat: OIC Brengova, 2236 Cerkvenjak

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
26.10.2020
REG2-0008-01-ZGPro-1-139-B ZGPro-1

Panel Avtoprevozništvo, storitve z gradbeno mehanizacijo, trgovina, gradbeništvo in svetovanje d.o.o.,
Pekel 32d, 2211 Pesnica pri Mariboru
proizvodni obrat: PE Obrat Ruše, Dobrova 21, 2342 Ruše

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
28.09.2020
1374-CPR-141-L CPR

PD "Elektroizgradnja Bajina Bašta" A.D.,
Ulica Milenka Topalovića 92, 31250 Bajina Bašta, Srbija
proizvodni obrat: Ulica Milenka Topalovića 92, 31250 Bajina Bašta, Srbija

Montažni betonski izdelki: - Stebri in drogovi: EN 12843: 2004

Datum veljavne priloge:
10.10.2019
1374-CPR-142-A CPR

S-Prom Tehnika d.o.o.. PE Trbovlje,
Vodenska cesta 49, 1420 Trbovlje
proizvodni obrat: Kamnolom Plesko, 1420 Trbovlje

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242: 2002+A1: 2007

Date of valid annex:
02.10.2020
1374-CPR-143-SVZ CPR

DELTABLOC, varnostne in protihrupne ograje d.o.o.,
Kroška ulica 58, SI-9000 Murska Sobota
proizvodni obrat: CGP d.d., IGM, Velika vas 62a, SI-8273 Leskovec pri Krškem

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

Datum veljavne priloge:
20.11.2020
1374-CPR-144-SVZ CPR

Extrudakerb (Maltby Engineering) Limited,
Denaby Lane Industrial Estate, Old Denaby, Doncaster, South Yorkshire, DN12 4JJ, United Kingdom
proizvodni obrat: Extrudakerb (Maltby Engineering) Limited Denaby Lane Industrial Estate, Old Denaby, Doncaster, South Yorkshire, DN12 4JJ, United Kingdom

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

Datum veljavne priloge:
12.04.2020
1374-CPR-145-SVZ CPR

Entrepisos Lima SAC,
Av Atocongo 2440 Villa Maria del Triunfo, Lima, Peru
Proizvodni obrat: Entrepisos Lima SAC, Av Atocongo 2440 Villa Maria del Triunfo, Lima, Peru

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

Datum veljavne priloge:
20.04.2020
1374-CPR-146-SVZ CPR

Petrič d.o.o.,
Goriška cesta 57, 5270 Ajdovščina
Proizvodni obrat: Franz Oberndorfer GmbH & Co KG, Klagenfurter Straβe 44, A-9100 Völkermarkt,

Proizvodni obrat: Franz Oberndorfer GmbH & Co KG, St. Pöltner Straße 117, A-3130 Herzogenburg

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil:  EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

Datum veljavne priloge:
17.04.2020
1374-CPR-147-A CPR

Avtoprevozništvo Robert Žagar s.p.,
Žaga 41, 5224 Srpenica
Proizvodni obrat: Deponija Srpenica

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242: 2002+A1: 2007

Datum veljavne priloge:
01.06.2020
1374-CPR-148-A (izdaja 5) CPR

Žiher d.o.o.,
Moškanjci 1g, 2272 Gorišnica
Proizvodni obrat: Gramoznica Jurkovec

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242:2002+ A1:2007

Datum veljavne priloge:
10.09.2021
REG2-0008-01-ZGPro-1-150-B ZGPro-1

Betoni Maučec d.o.o.
Gančani 205a, 9231 Beltinci
proizvodni obrat: Obrtna cona Beltinci

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016
SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
03.05.2021

REG2-0008-01-ZGPro-1-151-B ZGPro-1

Gradnje Tadina d.o.o.
Brezje pri Podplatu 5a, 3241 Podplat
proizvodni obrat: Brezje pri Podplatu, 3241 Podplat

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016
SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
01.06.2021

REG2-0008-01-ZGPro-1-152-B (izdaja 2) ZGPro-1

Dujardin d.o.o.
Puhova ulica 23, 2250 Ptuj
proizvodni obrat:
Puhova ulica 23, 2250 Ptuj
                               Kolodvorska ulica 16, 2310 Slovenska Bistrica

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016
SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
25.08.2021

1374-CPR-153-A CPR

Dujardin d.o.o.
Puhova ulica 23, 2250 Ptuj
proizvodni obrat: Gramoznica Prepolje, 2205 Starše

Agregati za beton: SIST EN 12620:2002+A1:2008

Datum veljavne priloge:
31.05.2021
REG2-0008-01-ZGPro-1-154-B ZGPro-1

Hotel Leonardo d.o.o.
Konjiška cesta 6, 2317 Oplotnica
proizvodni obrat:
Konjiška cesta 6, 2317 Oplotnica

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016
SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
01.06.2021

REG2-0008-01-ZGPro-1-155-B ZGPro-1

Remont NG d.o.o.,
Velika Pirešica 51, 3310 Žalec
Proizvodni obrat: Velika Pirešica 51, 3310 Žalec

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016
SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
12.05.2021
1374-CPR-156-SVZ CPR

Petrič d.o.o.,
Goriška cesta 57, 5270 Ajdovščina
Proizvodni obrat: Kolektor CPG, Tovarniška cesta 23, 5270 Ajdovščina

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

Datum veljavne priloge:
23.06.2021