IRMA
Predstavitev  Stiki  English

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije

Naslovi:

Naslov za pošto:

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana


Preskusni laboratorij
OIC Trzin, Špruha 18, 1236 Trzin
tel: h.c. (01) 562 10 19
fax.       (01) 562 10 13
Enota Maribor
Sokolska ulica 46, 2000 Maribor
tel:  (02) 420 37 92
fax.  (02) 420 37 93

Registracija:

okrožno sodišče v Ljubljani

štev. reg. vpisa: 1/20145/00

osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT

ID številka za DDV: SI87584239

matična številka: 5672872

TRR: 03131-1009678565 pri SKB d.d. Ljubljana


Telefonske številke IRMA d.o.o.:

tajništvo Ljubljana Tel:(01) 562 10 19 Fax:(01) 562 10 13
tajništvo Maribor Tel.:(02) 420 37 92 Fax.:(02) 420 37 93
direktor dr. Jakob Šušteršič (01) 562.10.17 jakob.sustersic@irma.si
dr. Andrej Zajc 051 413 553 andrej.zajc@irma.si
Vitoslav Dobnikar 051 413 554 vitoslav.dobnikar@irma.si
David Polanec 030 605 556 david.polanec@irma.si
Milan Godič 051 442 388 milan.godic@irma.si
Mitja Bernik 051 413 555 mitja.bernik@irma.si
Rok Ercegovič 051 413 559 rok.ercegovic@guest.arnes.si