IRMA
Predstavitev  Stiki  English

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije

Dogodki 2017

24. SLOVENSKI KOLOKVIJ O BETONIH:

Opaži betonskih konstrukcij

 • Vabimo vas na 24. slovenski kolokvij o betonih, ki bo 25. maja 2017 v Ljubljani v organizaciji Inštituta IRMA.

Podrobnejše informacije so dostopne TUKAJ !

 

 


Dogodki 2016

23. SLOVENSKI KOLOKVIJ O BETONIH:

Betoni visokih trdnosti

 • Vabimo vas na 23. slovenski kolokvij o betonih, ki bo 25. maja 2016 v Ljubljani v organizaciji Inštituta IRMA.

Podrobnejše informacije so dostopne TUKAJ !

 

 


Dogodki 2015

22. SLOVENSKI KOLOKVIJ O BETONIH:

Uporaba mineralnih dodatkov v cementu in/ali betonu

 • Vabimo vas na 22. slovenski kolokvij o betonih, ki bo 27. maja 2015 v Ljubljani v organizaciji Inštituta IRMA.

Podrobnejše informacije so dostopne TUKAJ !

 

 


Dogodki 2014

Akreditacije 

Preskusni laboratorij je IRMA je akreditiran od javnega zavoda Slovenska akreditacija po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2005 za preskušanje betonov, agregatov, malt, betonskih in opečnih proizvodov, zidakov in materialov in sistemov za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij, akreditacijska listina št. LP-008 z dne dne 05.07.2008 (datum prve izdaje akreditacijske listine 07.07.2000).

Certifikacijski organ IRMA je akreditiran od javnega zavoda Slovenska akreditacija po standardu SIST EN 49011:1999 za izvajanje certificiranja notranje kontrole proizvodnje betona, agregatov, opečnih in betonskih zidakov in malt za zidanje, akreditacijska listina št. CP-004 z dne 11.12.2008 (datum prve izdaje akreditacijske listine 27.12.2005).

Imenovanja

IRMA je pridobila naslednja imenovanja za:

 • Certifikacijski organ za izvajanje certificiranja kontrole proizvodnje v skladu z zahtevami tehničnih specifikacij SIST EN 12620:2002, SIST EN 13043:2002, SIST EN 13055-1:2002, SIST EN 13139:2002, SIST EN 13242:2003, SIST EN 13383-1:2002, SIST EN 13450:2003, za področje agregatov (sistem 2+) - ODLOČBA Ministrstva RS za gospodarstvo številka: 3210-5/2003-29 z dne 12.06.2006,
 • Certifikacijski organ za izvajanje certificiranja kontrole proizvodnje v skladu z zahtevami tehnične specifikacije SIST EN 206-1:2003 za področje betona (sistem 2+) - ODLOČBA Ministrstva RS za gospodarstvo številka: 3210-5/2003-28 z dne 13.06.2005,
 • Certifikacijski organ za izvajanje certificiranja kontrole proizvodnje zidakov v skladu z zahtevami tehničnih specifikacij SIST EN 771-1: 2004; SIST EN 771-1:2004 /A1:2005, SIST EN 771-3: 2004; SIST EN 771-3:2004 /A1:2005, (sistem 2+) - ODLOČBA Ministrstva RS za gospodarstvo številka: 315-34/2005-27 z dne 19.02.2010,
 • Certifikacijski organ za izvajanje certificiranja kontrole proizvodnje malt za zidanje v skladu z zahtevami tehnične specifikacije SIST EN 998-2:2004,(sistem 2+) - ODLOČBA Ministrstva RS za gospodarstvo številka: 315-34/2005-26 z dne 19.02.2010,
 • Certifikacijski organ za izvajanje certificiranja kontrole proizvodnje dimnikov v skladu z zahtevami tehnične specifikacije SIST EN 12446:2003 (sistem 2+) - ODLOČBA Ministrstva RS za gospodarstvo številka: 315-34/2005-23 z dne 09.02.2009
 • Certifikacijski organ za izvajanje certificiranja kontrole proizvodnje montažnih betonskih linijskih elementov v skladu z zahtevami tehnične specifikacije SIST EN 13225:2004 in SIST EN 13225:2004/AC:2007 (sistem 2+) - ODLOČBA Ministrstva RS za gospodarstvo številka: 315-15/2005-28 z dne 19.02.2010
 • Certifikacijski organ za izvajanje certificiranja kontrole proizvodnje montažnih betonskih elementov - specialnih strešnih elementov in rebrastih etažnih plošč v v skladu z zahtevami tehničnih specifikacij SIST EN 13693:2004 in SIST EN 13224:2004 (sistem 2+) - ODLOČBA Ministrstva RS za gospodarstvo številka: 315-131/2008-3 z dne 04.02.2009
 • Certifikacijski organ za izvajanje certificiranja kontrole proizvodnje montažnih betonskih elementov - stenskih elementov v skladu z zahtevami tehnične specifikacije SIST EN 14992:2007 (sistem 2+) - ODLOČBA Ministrstva RS za gospodarstvo številka: 315-15/2010-3 z dne 14.04.2010.
 • 29.3.2004 je IRMA je postal priglašeni (notificirani) organ pri Komisiji EU v Bruslju za certificiranje agregatov, malt za zidanje, zidakov betonskih blokov za dimnike in betonskih tuljav za dimnike ter betonskih elementov plašča dimnikov. Številka priglašenega organa je 1374. Več o tem si lahko preberete na straneh EU.  Podrobnejše informacije lahko dobite pri vodji CO IRMA.

Spremembe naših strani

Preskusni laboratorij in certifikacijski organ IRMA sta akreditirana pri Slovenski akreditaciji z delno fleksibilnim obsegom preskusnih metod in certifikacijskih postopkov. Ker pri delno fleksibilnih obsegih vsi podatki niso opredeljeni v akreditacijski listini, je naloga akreditiranega organa, da obvladuje te podatke in o aktualnem stanju obvešča uporabnike in druge zainteresirane. Zato uvajamo novo stran na naši spletni strani z naslovom Seznam akreditiranih dejavnosti.


Pisali so o nas

 • Gradbenik, letnik 11, številka 11, november 2007
 • Korak, številka 5/2008
 • Gradbenik, letnik 13, številka 5, maj 2009

Vprašanja ali komentarje o naši strani pošljite na naslov jakob.sustersic@irma.si