IRMA
Predstavitev  Stiki  English

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije

26.  slovenski kolokvij o betonih

PROJEKTIRANJE MIKROARMIRANIH BETONSKIH KONSTRUKCIJ IN NJIHOVE APLIKACIJE

DESIGN OF FIBER REINFORCED CONCRETE STRUCTIONS AND THEIR APPLICATIONS

Ljubljana, 16. maj 2019

v organizaciji:

IRMA - Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, Ljubljana


Prijave

Potrjene prijave, na priloženem obrazcu (povezava do obrazca v pdf obliki, ki omogoča računalniški vpis podatkov), pošljite na elektronski naslov: e-mail: martina.habat@irma.si

ali po pošti na naslov: IRMA d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana

Prijav ne bomo pisno potrjevali.

 

Kreditne točke

Komisija za izobraževanje pri IZS kolokviju o betonih dodeljuje 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin.

 

Kotizacija

Kotizacija znaša skupaj z davkom na dodano vrednost 230 EUR in zajema zbornik predavanj in delovno kosilo v odmoru.

Kotizacija je plačljiva na TRR: 03131 - 1009678565 pri SKB d.d. Ljubljana z označbo "Kolokvij o betonih" in z navedbo imena udeleženca in njegovega podjetja.

Kraj

Kolokvij bo v dvorani TR3, Trg republike 3,  v Ljubljani.  

Registracija

Udeleženci bodo ob registraciji prejeli zbornik referatov proti predložitvi potrdila o plačilu kotizacije.

 


PROGRAM

8.00    Registracija

9.00    Pozdrav: mag. Črtomir Remec, predsednik Inženirske zbornice Slovenije

9.20    Prof. Dr. Joaquim António Oliveira de Barros, University of Minho, ISISE, Department of Civil Engineering, Portugal
           Recent developments on the design of FRC structures

10.00  Prof. Dr. Marco di Prisco, Politecnico di Milano, Department of Civil and Environmental Engineering, Italy
           FRC Structures in the next EC2: advances and open questions 

10.40  Prof. Dr. Johan L. Silfwerbrand, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
           Fibre Concrete Structures – Tests, Design & Applications

11.20  Odmor in kava

11.50  Prof. Dr. Andrzej Garbacz, Warsaw University of Technology, Prof. Dr. Marta Kosior-Kazberuk, Bialystok University of Technology, Dr. Marek Urbański, Dr. Maria Włodarczyk, Prof. Dr. Elżbieta Szmigiera, Warsaw University of Technology, Poland
           Basalt fibers and basalt-carbon fiber reinforced polymers for reinforcement of concrete structures

12.20  Dr. Tijana Vojnović Ćalić, Prof. Dr. Dragica Jevtić, V. Prof. Dr. Dimitrije Zakić, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Mogućnost primene mikroarmiranih kompozita na bazi sintetičkih vlakana za prefabrikovane fasadne panele

12.50  Prof. Dr. Naser Kabashi, Prof. Ass. Dr. Cene Krasniqi, Msc. Enes Krasniqi, University of Prishtina, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Kosovo
Effect of length and type of FRP fibres in behaviour of concrete

13.20  Delovno kosilo

15.00  Doc.Dr. Drago Saje, Doc. Dr. Jože Lopatič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana
           Krčenje mikroarmiranih betonov v zgodnjem obdobju

15.30  Dr. Jakob Šušteršič, Rok Ercegovič, IRMA Ljubljana, Dr. Franc Sinur, Mag. Boštjan Duhovnik, IBE Ljubljana, Dr. Aljoša Šajna, ZAG Ljubljana, Teja Török Resnik, Pomgrad Murska Sobota
           Možnost uporabe mikroarmiranega betona za izdelavo zabojnika za NSRAO

16.00  Doc. Dr. Andrej Zajc, Dr. Jakob Šušteršič, David Polanec, IRMA Ljubljana
           Ocena trajnosti prednapetih betonskih pragov iz mikroarmiranega betona

16.30  Zaključek

 


 Znanstveni komite:

Dr. Jakob Šušteršič, IRMA - predsednik
člani:
Prof. Dr.Joaquim António Oliveira de Barros, University of Minho, ISISE, Department of Civil Engineering, Portugal
Prof. Dr. Marco di Prisco, Politecnico di Milano, Department of Civil and Environmental Engineering Italy
Prof. Dr.Johan L. Silfwerbrand, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
Prof. Dr. Andrzej Garbacz, Warsaw University of Technology, Poland
Prof. Dr. Dimitrije Zakić, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Prof.Dr. Naser Kabashi, University of   Pristina, Kosovo
Doc. Dr. Jože Lopatič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana
Doc. Dr. Andrej Zajc

 

Organizacijski komite:

Dr.Andrej Zajc - predsednik
člani:
Dr.Jakob Šušteršič
Mitja Bernik
David Polanec
Martina Habat
Rok Ercegovič