IRMA
Predstavitev  Stiki  English

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije

Ustanovitev

Inštitut IRMA je ustanovila delniška družba IRI (Inženiring Razvoj Inovacije) 11. 11. 1992 kot zasebno gospodarsko družbo za raziskave in razvoj na področju gradbenih materialov in proizvodov ter tehnologij za njihovo proizvodnjo. V začetku leta 1993 je bil s strani Ministrstva Republike Slovenije spoznan in vpisan v razvid raziskovalnih organizacij pod številko 85. Ogledate si lahko podatke iz evidence raziskovalnih organizacij SICRIS.

Inštitut IRMA je del sistema IRI, ki  je shematsko prikazan na naslednji sliki:

shema IRI

IRI d.d. Inženiring Razvoj Inovacije je krovna družba, ki se ukvarja z

 • prodajo know how in tehnologij
 • proizvodnjo in prodajo vlaken za mikroarmirane betone
 • proizvodnjo in prodajo dodatkov za visoko zmogljive betone
 • prodajo merilne opreme za betonske laboratorije

REINAL d.o.o. je sestrska firma, specializirana za

 • izvajanje posebnih gradbenih del
 • izvajanje sanacij

Dejavnosti Inštituta IRMA

Dejavnosti inštituta so raziskave in razvoj, tehnično preskušanje in svetovanje ter inženiring. Inštitut deluje predvsem na področju betonov, betonarskih del in betonskih proizvodov. Raziskave in razvoj usmerja predvsem v cementno in polimerno vezane kompozitne materiale, kar so danes vsi posebni ali visokozmogljivi betoni, v izdelke iz takih betonov ter v probleme reciklaže nenevarnih gradbenih in industrijskih odpadkov. V okviru svetovanja in inženiringa daje inštitut tehnične rešitve za izvajanje najzahtevnejših betonarskih del in tudi prevzema tehnični nadzor nad kakovostjo vgrajevanja betonov. Posebnega pomena pri tej dejavnosti so sanacije objektov ter pri tem uporaba novih materialov in rešitev. V tem okviru strokovnjaki inštituta ugotavljajo stanje objektov in vzroke nastankov poškodb ter izdelujejo projekte sanacij, ravno tako pa prevzemajo tudi tehnični nadzor nad izvajanjem zahtevnejših sanacij.

 • raziskave in razvoj na področju betonov
 • preskušanje kakovosti betonov, malt, betonskih in opečnih izdelkov, keramičnih proizvodov, kamenega agregata in naravnega kamna
 • projektiranje sanacij in posebnih tehničnih rešitev
 • izvajanje nadzora
 • svetovanje

Organizacijska shema Inštituta IRMA

Organizacijska shema je prikazana na naslednji sliki:

shema IRMA

Predstavitve dosežkov 

Inštitut predstavlja svoje strokovne dosežke na slovenskih in mednarodnih strokovnih sestankih ter v strokovnih in znanstvenih revijah. V Sloveniji organizira vsako leto tradicionalni Slovenski kolokvij o betonih.

Članstvo v strokovnih organizacijah in združenjih:

 1. Titularni član RILEM - International Union of Testing and Research Laboratories for Materials and Structures, koda SI.1059,
 2. Član American Concrete Institute International, članska štev. 911220,
 3. Član CIRIA Construction Industry Research and Information Association, UK, članska štev. C01736,
 4. Član ICPIC - International Congress on Polimers in Concrete, USA,
 5. Član SILAB - Slovenski laboratoriji pri ZITS- Zvezi inženirjev in tehnikov Slovenije.

Sodelavci IRMA so člani raznih tehničnih komitejev v RILEM in Slovenski standardizaciji ter člani Slovenskega društva za materiale.

Mednarodno sodelovanje

V okviru znanstveno tehničnih sodelovanj med Slovenijo in različnimi državami Inštitut IRMA sodeluje z naslednjimi univerzami in inštituti:

 • GIT Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale, Tuzla, BIH, doc.dr.Ahmet Imamović
 • Center for Advanced Cement-based Materials, Northwestern University , Illinois, USA, prof.Surendra P.Shah
 • Institut of Technology and Organisation of Building Production, Faculty of Civil Engineering, Warszaw University of Technology, Poljska, prof. dr. Lech Czarnecki.
 • Department of Mechanical and Process Engineering University of Sheffield,UK, prof. dr. N.R.Swamy,
 • Universite de Liege, Belgija, prof.dr. Luc Courard.
 • The University of British Columbia, Vancouver, Kanada, Prof.Nemkumar Banthia,
 • SINTEF Building and Infrastructure, Trondheim, Norveška, dr. Harald Justnes.

 

IRMA sodeluje pogodbeno še z: