IRMA
Predstavitev  Stiki  English

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije

1374-CPD-05-A 
izdan: 23.07.2004

Gradbinec GIP d.o.o., Nazorjeva 1, 4000 Kranj
proizvodna obrata: Polica 25, 4202 Naklo; Hrušica, 4276 Hrušica
agregati za beton: SIST EN 12620

preklican:
15.07.2012

1374-CPD-09-A
izdan: 22.09.2006

Gradbeno podjetje Radlje d.d., Mariborska cesta 40, 2360, Radlje ob Dravi, proizvodni obrat: Sv.Vid, 2367 Vuzenica
agregati za beton: SIST EN 12620
agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih za gradnjo cest: SIST EN 13242

preklican:
14.02.2013

1374-CPD-13-A
izdan: 21.09.2004

IGM ZAGORJE Industrija gradbenega materiala, d.d. Savska 1, 1410 Zagorje, proizvodni obrat: Globoko pri Brežicah in Savska 1, 1410 Zagorje
agregati za beton: SIST EN 12620,  agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine: SIST EN 13043

preklican:
18.10.2011

1374-CPD-24-A
izdan: 19.10.2004

Termit d.d., Drtija 51, Drtija, 1251 Moravče
proizvodni obrat: Drtija 51, 1251 Moravče
agregati za beton: SIST EN 12620 in agregati za malte: SIST EN 13139

preklicn:
08.04.2013

1374-CPD-37-A
izdan: 05.08.2005

SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana
proizvodni obrat: Hrušica b.š., 4276 Hrušica
agregati za beton: SIST EN 12620 in agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih za gradnjo cest: SIST EN 13242

preklican:
18.02.2008

1374-CPD-40-Z
izdan: 31.05.2006

IGE Izdelava gradbenih elementov in gradbena mehanizacija Krajnčič Marjan s.p., Globoko 39, 8254 Globoko
proizvodni obrat: Globoko 39, 8254 Globoko
betonski zidaki: SIST EN 771-3

preklican:
12.04.2007

1374-CPD-46-Z
izdan: 06.06.2006

Makbet, proizvodnja in trgovina z gradbenim materialom d.o.o., Frenkova pot 15 A,1000 Ljubljana
proizvodni obrat: Zgornji Hotič 21, 1270 Litija
betonski zidaki: SIST EN 771-3

preklican:
14.04.2009

1374-CPD-47-A
izdan: 30.03.2006

Gradišče d.o.o. Cerknica, Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica
proizvodni obrat: Peskokop Zelše, 1380 Cerknica
agregati za beton: SIST EN 12620 in agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih za gradnjo cest: SIST EN 13242

preklican:
02.03.2011

1374-CPD-49-Z
izdan: 05.05.2006

EKO Međimurje d.d., Braće Radića 37, Šenkovec. HR-4000 Čakovec
proizvodni obrat: Braće Radića 37, Šenkovec. HR-4000 Čakovec
Opečni zidaki: SIST EN 771-1: 2011

preklican:
21.12.2013

1374-CPD-50-A
izdan: 02.03.2007

Konstruktor Gratrans d.o.o., Miklavška cesta 59, 2311 Hoče
proizvodni obrat: Gradbišče: Širitev odvodnega kanala HE Zlatoličje, Zlatoličje, 2205 Starše
agregati za beton: SIST EN 12620, agregati za malte: SIST EN 13139 in agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih za gradnjo cest: SIST EN 13242

preklican:
30.12.2011

1374-CPD-53-Z
izdan: 07.11.2006

Stavbar IGM d.o.o.
proizvodni obrat: Miklavška cesta 40, 2311 Hoče
betonski zidaki: SIST EN 771-3

preklican:
15.11.2011

1374-CPD-54-Z
izdan: 29.06.2006

Proizvodnja betonskih izdelkov in betonarna Dušan Lah s.p. Cesta kozjanskega odreda 29a, 3230 Šentjur 
proizvodni obrat: Cesta Kozjanskega odreda 29 a, 3230 Šentjur
betonski zidaki: SIST EN 771-3

preklican:
06.10.2015

1374-CPR-57-A
izdan: 18.09.2006

Kamnolom Ježce Adamlje Jože s.p., Ježce 9, 1275 Šmartno pri Litiji
proizvodni obrat: Kamnolom Ježce, Ježce 9, 1275 Šmartno pri Litiji
Production place: Kamnolom Ježce, Ježce 9, 1275 Šmartno pri Litiji
Agregati za beton: SIST EN 12620: 2002+A1:2008
Agregati za malte: SIST EN 13139:2002 in SIST EN 13139:2002/AC:2004
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih za gradnjo cest: SIST EN 13242: 2003 in SIST EN 13242: 2003 /AC:2004

preklican:
15.03.2017

1374-DGP-59-D
izdan: 12.02.2007

Makbet, proizvodnja in trgovina z gradbenim materialom d.o.o., Frenkova pot 15 A,1000 Ljubljana
proizvodni obrat: Zgornji Hotič 21, 1270 Litija
betonski elementi plašča dimnika: SIST EN 12446

preklican:
10.03.2009

1374-CPD-60-Z
izdan: 19.06.2007

Ciglane Zagreb d.d., Ilica 288, HR-10 000 Zagreb
proizvodni obrat:Ilica 288, HR-10 000 Zagreb
opečni zidaki: SIST EN 771-1

preklican:
02.06.2010

1374-CPR-61-Z
izdan: 26.12.2006

Cementninarstvo Metod Pučnik s.p., Novo Tepanje 22, 3210 Slovenske Konjice
proizvodni obrat: Novo Tepanje 22, 3210 Slovenske Konjice
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

 preklican:
15.04.2011

1374-CPD-73-M
izdan: 22.12.2008

RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi, Rudarska 6, 
3320 Velenje
proizvodni obrat: Partizanska 78, 3320 Velenje
malta za zidanje: SIST EN 998-2

preklican:
03.09.2012

1374-CPD-74-Z
izdan: 24.10.2008

CIGLANA IGM d.o.o. Sladojevci p.p. 38, HR-33520 Slatina
proizvodni obrat: Sladojevci, p.p. 38, HR-33520 Slatina
opečni zidaki: SIST EN 771-1

preklican:
28.12.2011

1374-CPD-82-L
izdan: 09.04.2010

Međimurje beton d.d. Čakovec, Zrinjsko Frankopanska b.b., HR-40000 Čakovec
proizvodni obrat: Zrinjsko Frankopanska b.b., HR-40000 Čakovec
Montažni betonski izdelki - Linijski konstrukcijski elementi:
SIST EN 13225

preklican:
17.10.2011

1374-CPD-83-R
izdan: 09.04.2010

Međimurje beton d.d. Čakovec, Zrinjsko Frankopanska b.b., HR-40000 Čakovec
proizvodni obrat: Zrinjsko Frankopanska b.b., HR-40000 Čakovec
Montažni betonski izdelki - Rebraste etažne plošče: SIST EN 13224

preklican:
17.10.2011

1374-CPD-84-SE
izdan: 14.09.2010

Međimurje beton d.d. Čakovec, Zrinjsko Frankopanska b.b., HR-40000 Čakovec
proizvodni obrat: Zrinjsko Frankopanska b.b., HR-40000 Čakovec
Montažni betonski izdelki - Rebraste etažne plošče: SIST EN 13224

preklican:
17.10.2011

1374-CPD-85-L
izdan: 16.07.2010

Gal Zagreb d.o.o., Zajčeva 15c, HR-10000 Zagreb
proizvodni obrat: TPK Žitnjak b.b., HR-10000 Zagreb
Montažni betonski izdelki - Linijski konstrukcijski elementi:
SIST EN 13225

preklican:
22.11.2011

1374-CPR-90-A
izdan: 29.03.2011

Betoni Treven, Peskokop in betonarna d.o.o., Rovtarske Žibršče 16b, 1373 Rovte
proizvodni obrat: Peskokop Zelšče, 1380 Cerknica
agregati za beton: SIST EN 12620:2002+A1:2008

preklican:
06.05.2015

1374-CPR-91-A
izdan: 29.03.2011

Betoni Treven, Peskokop in betonarna d.o.o., Rovtarske Žibršče 16b, 1373 Rovte
proizvodni obrat: Peskokop Zelšče, 1380 Cerknica
agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih za gradnjo cest: SIST EN 13242:2003+ A1:2008

preklican:
06.05.2015

1374-CPD-99-Z
izdan: 12.06.2012

Eko Međimurje d.d., Braće Radića 37, HR-40000 Čakovec
proizvodni obrat: Braće Radića 37, HR-40000 Čakovec
Montažni betonski izdelki – Stropni sistemi iz nosilcev in polnil – keramična polnila - SIST EN 15037-3:2009+A1:2011

preklican:
21.12.2013

1374-CPD-101-A
izdan:19.11.2011

Rematom d.o.o., Dobrunjska cesta 36 C, 1261 Ljubljana
proizvodni obrat: Separacija Zadobrova
agregati za beton: SIST EN 12620:2002+A1:2008

preklican:
14.03.2014

1374-CPD-102-L
izdan: 29.11.2012

Mucić & Co d.o.o., IV.gardijske brigade 5, HR-21204 Dugopolje,
proizvodni obrat: Sv. Helena 168, HR-10382 Donja Zelina
Montažni betonski izdelki - Linijski konstrukcijski elementi
SIST EN 13225

preklican:
29.11.2012

1374-CPD-103-SE
izdan: 17.12.2012

Mucić & Co d.o.o., Put za Međugorje b.b., BA-88320 Ljubuški
proizvodni obrat: Put za Međugorje b.b., BA-88320 Ljubuški
Montažni betonski izdelki – Stenski elementi SIST EN 14992

preklican:
15.11.2013

1374-CPD-104-VP
izdan: 17.12.2012

Mucić & Co d.o.o., Put za Međugorje b.b., BA-88320 Ljubuški
proizvodni obrat: Put za Međugorje b.b., BA-88320 Ljubuški
Montažni betonski izdelki – Votle plošče SIST EN 1168:2005

preklican:
15.11.2013

1374-CPR-31-A
izdan: 26.04.2005

Avtoprevozništvo in storitve s TGM Vladimir Jeklin s.p., Žabče 37, 5220 Tolmin
proizvodni obrat: Poljubinj 96A, 5220 Tolmin
Agregati za beton: SIST EN 12620:2002+A1:2008

preklican:
07.06.2016

1374-CPR-100-A
izdan: 29.01.2013

Kema d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci
proizvodni obrat: Puconci 393, 9201 Puconci
Agregati za beton: SIST EN 12620:2002+A1:2008

preklican:
21.06.2016

1374-CPR-87-L
izdan: 27.12.2010

Stavbar IGM d.o.o., Miklavška c. 40, 2310 Hoče
proizvodni obrat: Miklavška cesta 40, 2311 Hoče
Montažni betonski izdelki:
- Linijski konstrukcijski elementi: SIST EN 13225:2013
- Rebraste etažne plošče: SIST EN 13224:2012
- Stenski elementi: SIST EN 14992: 2007+A1:2012

preklican:
01.12.2016

1374-CPR-113-A
izdan: 25.11.2014

Stavbar IGM d.o.o., Miklavška c. 40, 2310 Hoče
proizvodni obrat: Obrat Rogoza, Letaluška cesta b.š., Rogoza
Agregati za beton: SIST EN 12620:2002+A1: 2008
Agregati za bitumenska zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine: SIST EN 13043:2002 in SIST EN 13043:2002/AC:2004 
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: SIST EN 13242:2003+ A1 :2008

preklican:
01.12.2016

1374-CPR-126-A
izdan: 16.09.2016

GP Krk d.d., Stjepana Radića 31, HR-51500 Krk
proizvodni obrat: GP Krk d.d., podružnica za gradnjo v Sloveniji, Tehnološli park 18, 1000 Ljubljana – gradbišče: Severna ljubljanska obvoznica
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: SIST EN 13242:2003+ A1:2008

preklican:
31.08.2017

1374-CPD-38-A
izdan: 31.05.2006

Gramatek kamnolom, družba za prozvodnjo in storitve d.o.o. Stanežiče 53 a, 1210 Ljubljana - Šentvid
proizvodni obrat: Pleše 3, 1291 Škofljica
Agregati za beton: SIST EN 12620:2002+A1:200

preklican:
23.02.2018

1374-CPR-94-SVZ
izdan: 25.05.2011

DELTA BLOC, varnostne in protihrupne ograje d.o.o., Lendavska ulica 11, SI-9000 Murska Sobota
proizvodni obrat: SGP Pomgrad d.d., DE ABI, Lipovci 250A, 9231 Beltinci,
Kolektor CPG d.o.o., Tovarniška cesta 23, 5270 Ajdovščina in
Beton – Lučko d.o.o., Puškarićeva 1b, HR-10250 Lučko-Zagreb
Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

preklican:
07.05.2018

1374-CPR-70-Z
izdan: 14.02.2008

Cementninarstvo Korpnik Damjan Korpnik s.p., Zgornja Hudinja 37, 3000 Celje
proizvodni obrat: Socka 6, 3203 Nova Cerkev
Betonski zidaki: SIST EN 771-3:2011+A1:2015

preklican:
18.06.2018

1374-CPR-127-L
izdan: 25.05.2017

Grupex d.d., Ulica Muslimanske brigade b.b., BA-77230 Velika Kladuša
proizvodni obrat: Ulica Muslimanske brigade b.b., BA-77230 Velika Kladuša
Montažni betonski izdelki:
- Stebri in drogovi: SIST EN 12843:2004  
- Rebraste etažne plošče: SIST EN 13224:2012
- Linijski konstrukcijski elementi: SIST EN 13225: 2013
- Etažne plošče za etažne sisteme: SIST EN 13747:2005+A2
  :2010
- Elementi za temeljenje: SIST EN 14991:2007

preklican:
27.06.2018

1374-CPR-132-SVZ
izdan: 18.12.2018

Petrič d.o.o., Goriška cesta 57, 5270 Ajdovščina
proizvodni obrat: Kolektor CPG d.d., ABK Laže - obrat Tovarniška cesta 23, 5270 Ajdovščina
Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: SIST EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

preklican:
12.05.2019

1374-CPR-140-SVZ
izdan: 12.05.2019

Petrič d.o.o., Goriška cesta 57, 5270 Ajdovščina
proizvodni obrat: Franz Oberndorfer GmbH & Co KG, Klagenfurter Straβe 44, A-9100 Völkermarkt
Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

preklican:
04.02.2020

1374-CPR-68-Z
izdan: 17.12.2007

TEBAG d.o.o., Cesta Otona Župančiča 12, 1410 Zagorje
proizvodni obrat: Borovniško naselje 7, 1412 Kisovec
Betonski zidaki: EN 771-3:2011+A1:2015

preklican:
12.12.2019

1374-CPR-15-A
izdan: 22.10.2020

Beton - Betonski izdelki Kuhar Dušan s.p., Brengova 64, 2236 Cerkvenjak
proizvodni obrat: Puhova ulica b.š., 2250 Ptuj
Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242:2002+ A1:2007

preklican:
31.05.2021

1374-CPR-136-SVZ
izdan: 20.11.2020

DELTABLOC, varnostne in protihrupne ograje d.o.o., Kroška ulica 58, SI-9000 Murska Sobota
proizvodni obrat: Beton – Lučko d.o.o., Puškarićeva 1b, HR-10250 Lučko-Zagreb
Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

preklican:
09.06.2021

1374-CPR-105-SVZ
izdan: 08.01.2020

Delta Bloc International GmbH,
Industriestraβe 28, A-2601 Sollenau
and
Delta Bloc UK Ltd.,
Unit 1 Allerton Bywater Network Centre, Letchmire Road, Allerton Bywater, Castleford, WF10 2DB, United Kingdom

Proizvodne enote:
Eurovia Beton GmbH, Caputher Chaussee 1A,
14552 Michendorf, Germany,
Lagan Construction Group, Rosemount House, 21-23 Sydenham Road, Belfast BT3 9HA, United Kingdom
Extrudakerb (Maltby Engineering) Ltd, Denaby Lane Industrial Estate, Old Denaby, Doncaster, DN12 4JJ, United Kingdom DELTA BLOC International GmbH, Industriestraβe 28, 2601 Sollenau, Austria

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

preklican:
01.10.2021

1374-CPR-144-SVZ
izdan: 12.04.2020

Extrudakerb (Maltby Engineering) Limited,
Denaby Lane Industrial Estate, Old Denaby, Doncaster, South Yorkshire, DN12 4JJ, United Kingdom
Proizvodni obrat: Extrudakerb (Maltby Engineering) Limited Denaby Lane Industrial Estate, Old Denaby, Doncaster, South Yorkshire, DN12 4JJ, United Kingdom

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

preklican:
01.10.2021

1374-CPR-145-SVZ
Datum izdaje: 20.04.2020

Entrepisos Lima SAC,
Av Atocongo 2440 Villa Maria del Triunfo, Lima, Peru
Proizvodni obrat: Entrepisos Lima SAC, Av Atocongo 2440 Villa Maria del Triunfo, Lima, Peru

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

Preklican:
21.02.2022

1374-CPR-142-A
Datum izdaje: 02.10.2020

S-Prom Tehnika d.o.o.,
APE Trbovlje, Vodenska cesta 49, 1420 Trbovlje
Proizvodni obrat: Kamnolom Plesko, 1420 Trbovlje

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242:2002+ A1:2007

Preklican:
15.04.2022

1374-CPR-128-L
Datum izdaje: 21.01.2022

Mucić & CO d.o.o.,
Put za Međugorje b.b., BA-88320 Ljubuški
Proizvodni obrat: Put za Međugorje b.b., BA-88320 Ljubuški

Montažni betonski izdelki:
-
Votle plošče: EN 1168:2005+A3:2011
- Rebraste etažne plošče: EN 13224:2011
- Linijski konstrukcijski elementi: EN 13225: 2013
– Etažne plošče za etažne sisteme: EN 13747:2005+A2:2010
- Stenski elementi: EN 14992:2007+A1:2012

Preklican:
29.08.2022

1374-CPR-146-SVZ
Datum izdaje: 17.04.2020

Petrič d.o.o.,
Goriška cesta 57, 5270 Ajdovščina
Proizvodni obrat: Franz Oberndorfer GmbH & Co KG, Klagenfurter Straβe 44, A-9100 Völkermarkt,

Proizvodni obrat: Franz Oberndorfer GmbH & Co KG, St. Pöltner Straße 117, A-3130 Herzogenburg

Preklican:
29.08.2022

1374-CPR-30-A
Datum izdaje: 13.04.2022

Zuprom prevozi in trgovina d.o.o.,
Poljubinj 96A, 5220 Tolmin
Proizvodni obrat: Poljubinj 96A, 5220 Tolmin

Montažni betonski izdelki:
- Aggregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008

- Agregati
za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: SIST EN 13242:2003+ A1:2008

Preklican:
07.04.2023

 

REG2-0008-01-ZGPro-1-134-B
izdan: 30.08.2018

Zidgrad S.G.P. Idrija d.d.,, Vojkova 8, 5280 Idrija
production plant: Partizanska ulica b.š., 5280 Idrija
beton: SIST EN 206:2013+A1:2016
SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

preklican:
12.09.2023

REG2-0008-01-CPD-04-B
izdan: 23.07.2004

PGP Ljutomer d.o.o.. Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer
proizvodni obrat: Babinska cesta 6, 9240 Ljutomer
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
20.05.2013

REG2-0008-01-CPD-06-B
izdan: 21.12.2005

Gradbinec GIP d.o.o., Nazorjeva 1, 4000 Kranj
proizvodna obrata: Polica 25, 4202 Naklo; Hrušica, 4276 Hrušica
beton: SIST EN 206-1, SIST 1026

preklican:
15.07.2012

REG2-0008-01-CPD-07-B
izdan: 21.12.2005

Primorje d.d., Vipavska cesta 3,  5270 Ajdovščina
proizvodni obrat: Nikola Tesla b.š., 6250 Ilirska Bistrica
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
15.07.2012

REG2-0008-01-CPD-08-B
izdan: 30.09.2004

Gradbeno podjetje Radlje d.d., Mariborska cesta 40, 2360, Radlje ob Dravi, proizvodni obrat: Sv.Vid, 2367 Vuzenica
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
14.02.2013

REG2-0008-01-ZGPro-16-B
izdan: 14.10.2004

GRANIT d.d.
Ljubljanska c. 69, 2310 Slovenska Bistrica
proizvodni obrat: Kolodvorska ulica 16, 2310 Slovenska Bistrica
Rogaška cesta 36, 2319 Poljčane
beton: SIST EN 206-1, SIST 1026

preklican:
01.08.2015

REG2-0008-01-CPD-17-B
izdan: 14.12.2004

CMCelje Ceste Mostovi Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje
proizvodni obrat: Velika Pirešica, 3310 Žalec
beton: SIST EN 206-1, SIST 1026

preklican:
10.02.2013

REG2-0008-01-CPD-23-B
Izdan: 12.09.2004

″Širbegović″ doo Gračanica, Ulica Patriotske lige b.b., 75 320 Gračanica, BIH
proizvodni obrat: Fabrika za proizvodnju AB i prednapregnutih elemenata, Industrijska zona Gračanica
beton: SIST EN 206-1, SIST 1026

preklicn:
20.12.2013

REG2-0008-01-CPD-25-B
izdan: 17.01.2005

Gradbeno podjetje Ptuj d.o.o., Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj
obrat: Zgornja Hajdina 103b, Zgornja Hajdina, 2288 Hajdina
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
10.04.2009

 

REG2-0008-01-CPD-26-B
izdan: 27.07.2006

Ivartnik SGD d.o.o., Dolga brda 39 a, 2391 Prevalje
proizvodni obrat: Na Produ 88, 2391 Prevalje
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
12.06.2009

REG2-0008-01-CPD-32-B
izdan: 07.06.2005

Kodel  d.o.o., Miklavška 59, 2311 Hoče
proizvodni obrat: Miklavška 59, 2311 Hoče
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
02.03.2011

REG2-0008-01-CPD-33-B
izdan: 12.11.2005

SGP Zasavje Trbovlje d.d., Savinjska cesta 1, 1420 Trbovlje
proizvodni obrat: Vodenska cesta, 1420 Trbovlje
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
9.12.2009

REG2-0008-01-CPD-35-B
izdan: 10.08.2005

V.A.K. Vili Ogrinc s.p., Spodnje Negonje 35d, 3250 Rogaška Slatina, proizvodni obrat: Spodnje Negonje 35d, 3250 Rogaška Slatina
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
10.08.2005

REG2-0008-01-CPD-41-B
izdan 21.12.2005

Euroinvest d.o.o., Industrijska 5 Kromberk, 5002 Nova Gorica
proizvodni obrat: Industrijska 5 Kromberk, 5002 Nova Gorica
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
06.04.2009

REG2-0008-01-CPD-43-B
izdan: 06.09.2006

Kongrad d.d., Tovarniška cesta 3, 3210 Slovenske Konjice
obrat: Kamnolom Konjiška gora, 3210 Slovenske Konjice
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
26.04.2013

REG2-0008-01-CPD-48-B
izdan: 15.11.2006

Gradišče d.o.o. Cerknica, Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica
proizvodni obrat: Peskokop Zelše, 1380 Cerknica
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
02.03.2011

REG2-0008-01-CPD-63-B
izdan: 31.07.2007

Švajger Anton s.p., Kovaška cesta 55, 2344 Lovrenc na Pohorju
proizvodni obrat: Selnica ob Dravi, 2352 Selnica ob Dravi
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
12.06.2009

REG2-0008-01-CPD-64-B
izdan: 18.06.2007

Konstruktor Gratrans d.o.o., Miklavška cesta 59, 2311 Hoče
proizvodni obrat: Miklavška cesta 59a, 2311 Hoče
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
30.12.2011

REG2-0008-01-CPD-66-B
izdan: 12.06.2007

Vidoni & Oberosler d.o.o., Erjavčeva 28, 5000 Nova Gorica
proizvodni obrat: Berge, 5271 Vipava
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
05.12.2008

REG2-0008-01-CPD-69-B
izdan: 10.02.2009

SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana
proizvodni obrat: Betonarna ČHE Avče, Avče, 5213 Kanal
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
16.08.2009

REG2-0008-01-CPD-76-B
izdan: 09.06.2009

Međimurje beton d.d. Čakovec, Zrinjsko Frankopanska b.b., HR-40000 Čakovec
proizvodni obrat: Zrinjsko Frankopanska b.b., HR-40000 Čakovec
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
25.11.2011

REG2-0008-01-ZGPro-78-B
Izdan:26.06.2009

Šuštar Trans d.o.o., Golišče 60, 1281 Kresnice
proizvodni obrat: Papirniška pot, 1000 Ljubljana
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
14.03.2014

REG2-0008-01-ZGPro-89-B
izdan: 29.03.2011

Betoni Treven, Peskokop in betonarna d.o.o., Rovtarske Žibršče 16b, 1373 Rovte
proizvodni obrat: Betonarna Zelše, 1380 Cerknica
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
06.05.2015

REG2-0008-01-CPD-95-B
izdan: 15.07.2011

IBT PIN E.G. d.o.o., Opekarna 28a, 1420 Trbovlje
proizvodni obrat: Vodenska cesta, 1420 Trbovlje
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
26.02.2013

REG2-0008-01-CPD-98-B
izdan: 30.09.2011

Rokava d.o.o., Dekani 3c, 6271 Dekani
proizvodni obrat: Miklavška cesta 72, 2311 Hoče
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026
Montažni betonski izdelki – Stenski elementi SIST EN 14992

preklican:
26.02.2013

REG2-0008-01-ZGPro-18-B
izdan: 17.01.2005

Stavbar IGM d.o.o., Miklavška cesta 40 in 59, 2311 Hoče
proizvodni obrat: Miklavška cesta 40 in 59, 2311 Hoče
beton: SIST EN 206-1:2003; SIST EN 206-1:2003/A1:2004;
SIST EN 206-1:2003/A2:2005 in SIST 1026:2008

preklican:
01.12.2016

REG2-0008-01-ZGPro-115-B
izdan: 22.12.2014

Grandio d.o.o.,  Verovškova 64, 1000 Ljubljana
proizvodni obrat: Brnčičeva 29, 1000 Ljubljana
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
15.12.2016

REG2-0008-01-CPD-22-B
izdan: 01.06.2005

SGP Zidgrad Idrija d.d., Vojkova 8, 5280 Idrija
proizvodni obrat: Partizanska ulica b.š., 5280 Idrija
beton: SIST EN 206-1 in SIST 1026

preklican:
18.12.2016

REG2-0008-01-ZGPro-36-B
izdan: 04.02.2019

Projekt beton d.o.o., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana
proizvodni obrat: Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana - Šentvid
beton: SIST EN 206_2013+A1:2016 in SIST 1026:2016

preklican:
26.05.2019

REG2-0008-01-ZGPro-1-14-B
izdan: 22.10.2020

Beton - Betonski izdelki Kuhar Dušan s.p., Brengova 64, 2236 Cerkvenjak
proizvodni obrat: Puhova ulica b.š., 2250 Ptuj
                        Kolodvorska ulica 16, 2310 Slovenska Bistrica

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016 in SIST 1026:2016

preklican:
31.05.2021

REG2-0008-01-ZGPro-1-121-B
izdan: 27.01.2021

KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o., Industrijska cesta 2, Kromberg, 5000 Nova Gorica
proizvodni obrat: Betonarna LIEBHERR v Nuklearni elektrarni Krško
beton: SIST EN 206:2013+A1:2016 in SIST 1026:2016

preklican:
01.06.2021

REG2-0008-01-ZGPro-1-106-B
izdan: 19.02.2021

S-Prom Tehnika d.o.o.. PE Trbovlje, Vodenska cesta 49, 1420 Trbovlje
proizvodni obrat:Vodenska cesta 49, 1420 Trbovlje
beton: SIST EN 206:2013+A1:2016 in SIST 1026:2016

preklican:
14.07.2021

REG2-0008-01-ZGPro-1-28-B
izdan: 25.07.2022

RGP d.o.o., rekonstrukcije, gradnje, proizvodnja
Rudarska 6, 3320 Velenje

proizvodni obrat: Partizanska 78, 3320 Velenje
beton: SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST EN 206:2013+A1:2016 /AC101:2018 in SIST 1026:2016

preklican:
16.08.2023