IRMA
Predstavitev  Stiki  English

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije

Certifikacijski organ IRMA (CO IRMA)

Področje delovanja CO IRMA:

Postopek certificiranja izvaja priglašeni organ IRMA izvaja na harmoniziranem področju na osnovi:

 1. Uredbe (EU) št. 305/2011 in
 2. harmoniziranih evropskih produktnih standardov.

Na harmoniziranem področju IRMA izvaja ugotavljanje skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje za gradbene proizvode: agregati, zidaki in montažni betonski elementi po sistemu AVCP 2+ in nespremenljivosti lastnosti za betonske varnostne ograje po sistemu AVCP 1.

Postopek certificiranja tovarniške kontrole proizvodnje betona izvaja certifikacijski organ IRMA na neharmoniziranem področju na osnovi:

 1. 5.člena  Zakona  o gradbenih proizvodih (ZGPro-1), Ur.l.RS 83/13,
 2. neharmoniziranega evropskega produktnega standard za beton SIST EN 206:2013+A1:2016 Beton – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost in
 3. slovenskega nacionalnega standarda z dopolnilnimi zahtevami za beton SIST 1026:2016 Beton – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost – Pravila za uporabo SIST EN 206. 

Akreditacija: 

Certifikacijski organ IRMA je akreditiral javni zavod Slovenska akreditacija po standardu SIST EN ISO/ IEC 17065:2012 na harmoniziranem področju za certificiranje skladnosti tovarniške kontrole proizvodenj agregatov, opečnih in betonskih zidakov ter montažnih betonskih izdelkov  v skladu z Uredbo (EU) 305/2011 in za certificiranje tovarniške kontrole proizvodnje betona na neharmoniziranem področju. Dokumenta o tem sta akreditacijska listina CP-004 z dne 17.09.2020 (datum prve izdaje akreditacijske listine 27.12.2005) ter Priloga k akreditacijski listini CP-004 štev. 3150-0159/10-0017 z dne 19.09.2020.

Podroben opis obsega akreditacije je podan na strani Seznam akreditiranih dejavnosti  in v Priloga k akreditacijski listini številka CP-004.

Imenovanja: 

IRMA je na harmoniziranem področju imenovan za priglašeni organ za izvajanje certificiranja naslednjih gradbenih proizvodov:

 • Certifikacijski organ za izvajanje certificiranja kontrole proizvodnje v skladu z zahtevami tehničnih specifikacij SIST EN 12620:2002, SIST EN 13043:2002, SIST EN 13055-1:2002*, SIST EN 13139:2002, SIST EN 13242:2003, SIST EN 13383-1:2002, SIST EN 13450:2003*, za področje agregatov (sistem 2+) - ODLOČBA Ministrstva RS za gospodarstvo številka: 3210-5/2003-29 z dne 12.06.2006 (*razveljavljeno z odločbo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 315-10/2022-3).
 • Certifikacijski organ za izvajanje certificiranja kontrole proizvodnje v skladu z zahtevami tehnične specifikacije SIST EN 206-1:2003 za področje betona (sistem 2+) - ODLOČBA Ministrstva RS za gospodarstvo številka: 3210-5/2003-28 z dne 13.06.2005.
 • Certifikacijski organ za izvajanje certificiranja kontrole proizvodnje opečnih in betonskih zidakov v skladu z zahtevami tehničnih specifikacij SIST EN 771-1:2004 in SIST EN 771-1:2004 /A1:2005 Opečni zidaki in SIST EN 771-3:2004, SIST EN 771-3:2004 /A1:2005 Betonski zidaki (sistem 2+) - ODLOČBA Ministrstva RS za gospodarstvo številka: 315-34/2005-27 z dne 19.02.2010.
 • Certifikacijski organ za izvajanje certificiranja kontrole proizvodnje montažnih betonskih linijskih elementov v skladu z zahtevami tehnične specifikacije SIST EN 13225:2004 in SIST EN 13225:2004/AC:2007 (sistem 2+) - ODLOČBA Ministrstva RS za gospodarstvo številka: 315-15/2005-28 z dne 09.02.2010.
 • Certifikacijski organ za izvajanje certificiranja kontrole proizvodnje montažnih betonskih elementov - specialnih strešnih elementov v skladu z zahtevami tehnične specifikacije SIST EN 13693:2004 Montažni betonski elementi - specialni strešni elementi (sistem 2+) - ODLOČBA Ministrstva RS za gospodarstvo številka: 315-131/2008-8 z dne 20.12.2010.
 • Certifikacijski organ za izvajanje certificiranja kontrole proizvodnje montažnih betonskih elementov - rebrastih etažnih plošč v v skladu z zahtevami tehnične specifikacije SIST EN 13224:2004  Montažni betonski elementI - Rebraste etažne plošče (sistem 2+) - ODLOČBA Ministrstva RS za gospodarstvo številka: 315-131/2008-7 z dne 20.12.2010.
 • Certifikacijski organ za izvajanje certificiranja kontrole proizvodnje montažnih betonskih elementov – stenskih elementov v skladu z zahtevami tehnične specifikacije SIST EN 14992:2007 (sistem 2+) - ODLOČBA Ministrstva RS za gospodarstvo številka: 315-15/2010-3 z dne 14.04.2010.
 • Certifikacijski organ za izvajanje certificiranja kontrole proizvodnje montažnih betonskih elementov - hlevskih gredic v skladu z zahtevami tehnične specifikacije SIST EN 12737:2004+A1:2008 (sistem 2+) - ODLOČBA Ministrstva RS za gospodarstvo številka: 315-15/2010-6 z dne 11.06.2010.
 • Certifikacijski organ za izvajanje certificiranja kontrole proizvodnje montažnih betonskih elementov - elementov za temeljenje v skladu z zahtevami tehnične specifikacije SIST EN 14991:2007 Montažni betonski elementi - Elementi za temeljenje (sistem 2+) - ODLOČBA Ministrstva RS za gospodarstvo številka: 315-27/2010-4 z dne 20.12.2010.
 • Certifikacijski organ za izvajanje certificiranja proizvodov za zadrževanje vozil v skladu z zahtevami tehnične specifikacije SIST EN 1317-5:2007+A1:2008 Oprema cest – 5.del: Zahteve za proizvode in ugotavljanja skladnosti za sisteme za zadrževanje vozil (sistem 1) - ODLOČBA Ministrstva RS za gospodarstvo številka: 315-42/2010-4 z dne 20.12.2010.
 • Certifikacijski organ za izvajanje certificiranja proizvodnje (sistem 2+) za področje, ki je urejeno z odločbo evropske komisije 1999/EC, v skladu z zahtevami standarda SIST EN 15037-3: 2008 – Montažni betonski izdelki – Stropni sistemi iz nosilcev in polnil – 3.del: Keramična polnila - ODLOČBA Ministrstva RS za gospodarstvo številka: 315-26/2011-3 z dne 15.07.2011.
 • Certifikacijski organ za izvajanje certificiranja proizvodnje (sistem 2+) za področje, ki je urejeno z odločbo evropske komisije 1999/EC za gradbene proizvode, v skladu z zahtevami harmoniziranega standarda SIST EN 1168:2005+A2:2009 – Montažni betonski izdelki – Votle plošče - ODLOČBA Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo številka: 315-5/2012-5 z dne 22.02.2012.
 • Certifikacijski organ za izvajanje certificiranja proizvodnje (sistem 2+) za področje, ki je urejeno s sklepom evropske komisije 99/94/EC za gradbene proizvode, v skladu z zahtevami harmoniziranega standarda SIST EN 13747:2005+A2:2010 – Montažni betonski izdelki – Etažne plošče za etažne sisteme - ODLOČBA Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo številka: 315-35/2014-10 z dne 01.09.2015.
 • Certifikacijski organ za izvajanje certificiranja proizvodnje (sistem 2+) za področje, ki je urejeno s sklepom evropske komisije 99/94/EC za gradbene proizvode, v skladu z zahtevami harmoniziranega standarda SIST EN 12843:2004 – Montažni betonski izdelki – Stebri in drogovi - ODLOČBA Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo številka: 315-35/2014-6 z dne 27.02.2015.

29.3.2004 je IRMA je postal priglašeni (notificirani) organ pri Komisiji EU v Bruslju. Sedaj je notificiran za certificiranje vseh gradbenih proizvodov, za katere ima imenovanje Ministrstva RS za gospodarstvo. Številka priglašenega organa je 1374. Več o tem si lahko preberete na straneh EU. Podrobnejše informacije lahko dobite pri vodji CO IRMA.

IRMA je na neharmoniziranem področju imenovan za certifikacijski organ za izvajanje certificiranja betona:

 • Certifikacijski organ za izvajanje certificiranja kontrole proizvodnje v skladu z zahtevami tehnične specifikacije SIST EN 206-1:2003 za področje betona (sistem 2+) - ODLOČBA Ministrstva RS za gospodarstvo številka: 3210-5/2003-28 z dne 13.06.2005,

Osebje CO IRMA:

Vodja dr.Jakob Šušteršič, univ.dipl.inž.grad.
Namestnik vodje Rok Ercegovič, univ.dipl. inž. grad.
Izvajalec pregledov proizvodenj in delovanja kontrole proizvodenj  

Milan Godič, dipl.inž.grad.

Upravni odbor:

Predsednik

prof.dr. Željko Vukelić, univ. dipl.ing., Inženirska zbornica Slovenije

Člani

Boris Sapač, univ.dipl.ing.grad., SGP Pomgrad d.d.

Andrej Unetič, dipl.ing.grad., HSE Invest d.o.o.

Breda Goršek, univ.dipl.ing., Ministrsvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dr. Tomaž Vuk, univ. dipl.ing.kem.tehn., ZBS Združenje za beton Slovenije

Sandi Rutar, univ.dipl.ing.arh., Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Mag. Marko Ranzinger, univ.dipl.ing.rud., RGP d.o.o.

Matjaž Goltes, univ.dipl.ing., RIKO d.o.o.

 

Informacije o certifikacijskih postopkih

dr.Jakob Šušteršič, univ.dipl.inž.grad.

telefon (01) 562 10 69 

GSM 051 413 551 

E-mail jakob.sustersic@irma.si

Fax (01) 562 10 13 

 

Milan Godic, dipl.inž.grad.

telefon (02) 420 37 92

GSM 051 442 388

E-mail milan.godic@irma.si

Fax (02) 420 37 92

 

Dokumenti Certifikacijskega organa IRMA (pdf format)