IRMA
Predstavitev  Stiki  English

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije

Preskusni laboratorij IRMA

Področje preskušanja

Preskusni laboratorij IRMA izvaja preskuse betonov, agregatov, malt, betonskih izdelkov, zidakov in proizvodov ter sistemov za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij.

Akreditacija

Laboratorij je akreditiral javni zavod Slovenska akreditacija po standardu SIST EN ISO/ IEC 17025:2017 za preskušanje svežih, strjenih in vgrajenih betonov, brizganih betonov, malt, betonskih izdelkov, betonskih in opečnih zidakov, agregatov in materialov in sistemov za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij, akreditacijska listina št. LP-008 z dne 17.09.2020 (datum prve izdaje akreditacijske listine 02.07.2000) in priloga k akreditacijski listini LP-008 štev. 3150-0017/10-0014 z dne 17.09.2020

Podroben opis obsega akreditacije je podan na strani Seznam akreditiranih dejavnosti in z dokumentom Slovenske akreditacije.

Osebje preskusnega laboratorija

Vodja laboratorija: Rok Ercegovič, u.d.i.g.

Namestnik vodje: Sandi Drolc

                kontaktna oseba: Rok Ercegovič, univ.dipl.inž.grad. +386 51 413 559,

                E-mail rok.ercegovic@guest.arnes.si