IRMA
Predstavitev  Stiki  English

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije

Preskusni laboratorij IRMA

Področje preskušanja

Preskusni laboratorij IRMA izvaja preskuse betonov, agregatov, malt, betonskih izdelkov, zidakov in proizvodov ter sistemov za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij.

Akreditacija

IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-008 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025).

Podroben opis obsega akreditacije je podan na strani Seznam akreditiranih dejavnosti in z dokumentom Slovenske akreditacije.

Osebje preskusnega laboratorija

Vodja laboratorija: Rok Ercegovič, u.d.i.g.

Namestnik vodje: Sandi Drolc

                kontaktna oseba: Rok Ercegovič, univ.dipl.inž.grad. +386 51 413 559,

                E-mail rok.ercegovic@guest.arnes.si