IRMA
Predstavitev  Stiki  English

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije

Dogodki 2022

29. SLOVENSKI KOLOKVIJ O BETONIH

Več informacij najdete TUKAJ !

KOTIZACIJA

Kotizacija znaša skupaj z davkom na dodano vrednost 140,00 EUR in vključuje zbornik predavanj. Kotizacija je plačljiva najkasneje do 09.12.2022 na TRR: 03131-1009678565 pri SKB d.d., Ljubljana z označbo "Kolokvij o betonih" in z navedbo imena udeleženca in njegovega podjetja.

Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.

Skrajni rok za morebitno odpoved je (petek 09.12.2022). Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije. Obvestilo o odjavi lahko uredite preko Eventbrite ali pošljite na naslov kolokvij@irma.si. Vsako odjavo pisno potrdimo.

REGISTRACIJA

Na Webinar se lahko prijavite TUKAJ s klikom na zgornji gumb RESERVE A SPOT. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest.

Navodilo si preberiteTUKAJ.

Kolokvij bo potekal virtualno preko Zoom. Dostop do registracije bodo prejeli pravočasno prijavljeni in s plačano kotizacijo nekaj dni pred dogodkom.

Udeleženci bodo po pošti prejeli Zbornik predavanj po kolokviju (najkasneje do konca februarja 2023).


Imenovanja

Imenovanja IRMA za certifikacijski organ, ki jih je izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, so navedena na strani Certifikacijski organ.

Akreditacija laboratorija in certifikacijskega organa

Preskusni laboratorij je IRMA je akreditiran pri javnem zavodu Slovenska akreditacija po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2017 za preskušanje betonov, agregatov, malt, betonskih in opečnih proizvodov, zidakov in materialov in sistemov za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij, akreditacijska listina št. LP-008 z dne 17.09.2020 (datum prve izdaje akreditacijske listine je  07.07.2000).

Preskusni laboratorij je akreditiran s fleksibilnim obsegom preskusnih metod. Ker pri fleksibilnih obsegih vsi podatki niso opredeljeni v akreditacijski listini, je naloga akreditiranega organa, da obvladuje te podatke in o aktualnem stanju preskusnih standardov obvešča uporabnike in druge zainteresirane. Natančne podatke o preskusnih metodah dobite na naši spletni strani z naslovom SEZNAM AKREDITIRANIH METOD V PRESKUSNEM LABORATORIJU IRMA (LP-008).

Certifikacijski organ IRMA je akreditiran pri javnem zavodu Slovenska akreditacija po standardu SIST EN ISO / IEC 17065:2012 za izvajanje certificiranja skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje betona, agregatov, opečnih in betonskih zidakov in montažnih betonskih izdelkov ter za certificiranje nespremenljivosti lastnosti sistemov za zadrževanje vozil, akreditacijska listina št. CP-004 z dne 17.09.2020 (datum prve izdaje akreditacijske listine 27.12.2005).

Certifikacijski organ je akreditiran skladno z Zakonom o gradbenih proizvodih ZGPro-1 s fleksibilnim obsegom samo za neharmonizirano področje betona, za harmonizirano področje pa ima akreditacija po Uredbi (EU) št. 305/2011 fiksni obseg. Natančne podatke o akreditiranih certifikacijskih postopkih dobite na naši spletni strani z naslovom SEZNAM AKREDITIRANIH CERTIFIKACIJSKIH POSTOPKOV V CERTIFIKACIJSKEM ORGANU IRMA (CP-004)


Dogodki 2019

26. SLOVENSKI KOLOKVIJ O BETONIH:
PROJEKTIRANJE MIKROARMIRANIH BETONSKIH KONSTRUKCIJ IN NJIHOVE APLIKACIJE

DESIGN OF FIBER REINFORCED CONCRETE STRUCTIONS AND THEIR APPLICATIONS

  • 26. slovenski kolokvij o betonih, ki ga bo Inštitut IRMA organiziral 16. maj 2019 v Ljubljani

Dogodki 2018

25. SLOVENSKI KOLOKVIJ O BETONIH:
Betoni z  izboljšanimi lastnostni

  • 25. slovenski kolokvij o betonih, ki ga bo Inštitut IRMA organiziral 4. junija 2018 v Ljubljani

Dogodki 2017

24. SLOVENSKI KOLOKVIJ O BETONIH:
Opaži betonskih konstrukcij

  • 24. slovenski kolokvij o betonih, ki ga je Inštitut IRMA organiziral 25. maja 2017 v Ljubljani

Dogodki 2016

23. SLOVENSKI KOLOKVIJ O BETONIH:
Betoni visokih trdnosti

  • 23. slovenski kolokvij o betonih, ki ga je Inštitut IRMA organiziral 25. maja 2016 v Ljubljani

Dogodki 2015

22. SLOVENSKI KOLOKVIJ O BETONIH:
Uporaba mineralnih dodatkov v cementu in/ali betonu

  • 22. slovenski kolokvij o betonih, ki ga je Inštitut IRMA organiziral 27. maja 2015 v Ljubljani

Akreditacije 

Preskusni laboratorij je IRMA je akreditiran od javnega zavoda Slovenska akreditacija po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2005 za preskušanje betonov, agregatov, malt, betonskih in opečnih proizvodov, zidakov in materialov in sistemov za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij, akreditacijska listina št. LP-008 z dne dne 10.10.2016 (datum prve izdaje akreditacijske listine 07.07.2000).
Certifikacijski organ IRMA je akreditiran od javnega zavoda Slovenska akreditacija po standardu SIST EN ISO / IEC 17065:2012 za izvajanje certificiranja skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje betona, agregatov, opečnih in betonskih zidakov in malt za zidanje, akreditacijska listina št. CP-004 z dne 07.10.2016 (datum prve izdaje akreditacijske listine 27.12.2005).

Certifikacijski organ je za harmonizirano področje akreditiran za namen priglasitve, kar pomeni, da je akreditiran skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011.


Imenovanja

Imenovanja IRMA za certifikacijski organ so navedena na strani Certifikacijski organ.


Spremembe naših strani

Preskusni laboratorij je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s fleksibilnim obsegom preskusnih metod. Ker pri fleksibilnih obsegih vsi podatki niso opredeljeni v akreditacijski listini, je naloga akreditiranega organa, da obvladuje te podatke in o aktualnem stanju preskusnih standardov obvešča uporabnike in druge zainteresirane. Natančne podatke o preskusnih metodah dobite na naši spletni strani z naslovom SEZNAM AKREDITIRANIH METOD V PRESKUSNEM LABORATORIJU IRMA (LP-008).


Certifikacijski organ je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s fleksibilnim obsegom samo za neharmonizirano področje betoni, za harmonizirano področje pa ima akreditacija za namen priglasitve fiksni obseg. Natančne podatke o akreditiranih certifikacijskih postopkih dobite na naši spletni strani z naslovom SEZNAM AKREDITIRANIH CERTIFIKACIJSKIH POSTOPKOV V CERTIFIKACIJSKEM ORGANU IRMA (CP-004).


Vprašanja ali komentarje o naši strani pošljite na naslov jakob.sustersic@irma.si