IRMA
Predstavitev  Stiki  English

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije

Pomembnejši izvršeni raziskovalno razvojni projekti:

 1. Razvoj mikroarmiranega betonskega železniškega, 1994, - razvojni projekt financiran od SŽ, MZT (šifra projekta: 42-0820-1013) in Salonita Anhovo
 2. Proizvodnja velikodimenzijskih blokov za zidanje iz olajšanega betona z uporabo odpadne  surovine pri Tebag Zagorje, 1994, razvojni projekt financiran od Tebag d.o.o., Zagorje,
 3. Proizvodnja elementov iz olajšanega betona kot izgubljenih opažev za hitro gradnjo pri GP Grosuplje, Ljubljana, 1994, razvojni projekt financiran od GPG d.d., Ljubljana.
 4. Razvoj fasadnih plošč iz PMMB betona, 1995, razvojni projekt financiran od IRI d.d. Ljubljana
 5. Tenkoslojne preplastitve tlakov iz mikroarmiranega betona 1995, razvojni  projekt financiran od IRI d.d. Ljubljana
 6. Razvoj visoko zmogljivih panelov za podzemske gradnje, 1996, skupaj s Premogovnikom Velenje d.d. in SGP Kograd Beton IGEM d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu, ki so skupaj z IRI d.d. razvoj tudi financirali,
 7. Odpadni gradbeni material kot sekundarna surovina - strokovne podlage za izdelavo predpisov s področja ravnanja z nenevarnimi gradbenimi odpadki, 1996 - projekt je bil financiran od Ministrstva za okolje in prostor.
 8. Polimerni in polimerno modificirani betoni za hidroizolacijske plasti na cestnih objektih, 1997,  razvojni projekt financiran od DRSC, DARS d.d., IRI d.d., SGP Zidgrad d.d., SGP Kograd, IGEM d.o.o., SGD Strdin s.p., Konstruktor Magajne d.o.o. 
 9. Zaščite v cestogradnji s sistemom suhomontažnih elementov izdelanih iz recikliranih materialov, 1998 – razvojni projekt financiran s strani DRSC, DARS, IRI d.d., Tebag d.o.o. in Grading CO  d.d.
 10. Osnove smernic za uporabo mikroarmiranih betonov v cestogradnji, 1998, razvojni projekt financiran od DRSC, DARS, SCT d.d. in IRI d.d.,
 11. Razvoj dodatka MDB za mikroarmirane betone, 1998, razvojni projekt financiran od IRI d.d.
 12. Razvoj dodatka MSA-S za brizgane betone, 1999,  razvojni projekt financiran od IRI d.d.
 13. Razvoj preskuševalnih metod za dolocevanje lomnomehanskih karakteristik cementnih kompozitov, triletni raziskovalni projekt financiran od MZT - štev. projekta L2 - 1017 in IRI d.d., Ljubljana, 2001.
 14. Vključevanje granulirane odpadne gume v gradbene izdelke in polizdelke, triletni aplikativno razvojni projekt financiran od MZT - štev.projekta L2 - 0687 - in IRI d.d 2002.
 15. Razvoj nove generacije panelov s premerom 5 m za potrebe Premogovnika Velenje. Razvoj financirajo Rudnik Velenje, IRI d.d., Ljubljana in Kograd IGEM d.o.o. Dravograd, 2002.
 16. Group of advanced materials for the durable repair and rehabilitation of demaged industrial floors, Eureka projekt E!2345, skupaj z Astradur Industrieboden AG, Nemcija, 2004.

Pomembnejši tekoči raziskovalno razvojni projekti:

 1. On-site Investigation Techniques for the Structural Evaluation of Historic Masonry Buildings", Akronim: ONSITEFORMASONRY, 5.okvirni program, pogodba štev. EVK4-CT-2001-00060
 2. Izboljšanje primarne podgradnje predorov v slabo nosilnih kamninah z uporabo mikroarmiranega brizganega betona, triletni aplikativno razvojni projekt financiran od MZT - štev.projekta L2 - 5369 in SCT d.d.
 3. Raziskave odpornosti betonov na delovanje vodnega toka - podvodna abrazija, razvojni projekt financiran od Savskih elektraren Ljubljana d.o.o.