Nazaj: Osveži:

Iskanje

(Vpiši: Številka certifikata, Tip, Proizvajalec / naslov / proizvodni obrat / gradbeni proizvod, Datum)

Štev. certifikata Tip Proizvajalec / naslov / proizvodni obrat / gradbeni proizvod Zadnja sprememba Priloga (PDF)
REG2-0008-01-ZGPro-1-01-B (izdaja 15) ZGPro-1

Bernjak Gradbeništvo d.o.o.
Industrijska ulica 28, 2230 Lenart
proizvodni obrat: obrat: Industrijska ulica 28, 2230 Lenart

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
21.03.2022

REG2-0008-01-ZGPro-1-02-B ZGPro-1

Tebag d.o.o.
Cesta Otona Župančiča 12, 1410 Zagorje
proizvodni obrat: obrat: Borovniško naselje 7, 1412 Kisovec

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
25.03.2020

REG2-0008-01-ZGPro-1-03-B (izdaja 12) ZGPro-1

Bordax d.o.o.
Litijska cesta 213 B, 1000 Ljubljana
proizvodni obrat: Litijska cesta 213B, 1000 Ljubljana

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
20.12.2021

1374-CPR-10-A CPR

Nikotrans & Begrad d.o.o.
Savska loka 23, 4000 Kranj
proizvodni obrat:Savska loka 23, 4000 Kranj

Agregati za beton: SIST EN 12620:2002+A1:2008

Datum veljavne priloge:
28.09.2020

REG2-0008-01-ZGPro-1-11-B (izdaja 13) ZGPro-1

Nikotrans & Begrad d.o.o.
Savska loka 23, 4000 Kranj
proizvodni obrat: Savska loka 23, 4000 Kranj

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
04.03.2022

1374-CPR-12-A CPR

Gradbeništvo Aleš Zuza s.p.
Poljubinj 96, 5220 Tolmin

proizvodni obrat: Poljubinj 96, 5220 Tolmi

Agregati za beton: SIST EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: SIST EN 13242: 2002+A1 :2007

Datum veljavne priloge:
01.06.2020

REG2-0008-01-ZGPro-1-19-B (izdaja14) ZGPro-1

Pomgrad, gradbeno podjetje d.d.
Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota

proizvodni obrat: POMGRAD d.d., DE ABI, Lipovci 250A, 9231 Beltinci

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
21.01.2022

REG2-0008-01-ZGPro-1-20-B (izdaja 11) ZGPro-1

Gokop d.o.o.
Plintovec 33b, 2201 Zg.Kungota
proizvodni obrat: Ulica Anice Černejeve 6, 2000 Maribor

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018  in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
26.07.2021

REG2-0008-01-ZGPro-1-21-B ZGPro-1

Pomgrad – GM d.o.o.
Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
proizvodni obrat: Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
                        
Flisova 56, 2311 Hoče
                        
Betonarna Rogoza; 2311 Hoče

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
02.04.2021

1374-CPR-27-A CPR

RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi
Rudarska 6, 3320 Velenje
proizvodni obrat: Paka b.š., 3320 Velenje

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za malte: EN 13139:2002 in EN 13129:2002/AC:2004
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242:2002+ A1: 2007
Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine: EN 13043:2002 in EN 13043:2002 /AC:2004
Kamen za obloge pri vodnih zgradbah in drugih gradbenih delih: EN 13383-1:2002 in EN 13383-1:2002/AC 2004

Datum veljavne priloge:
26.10.2020
REG2-0008-01-ZGPro-1-28-B (izdaja 14) ZGPro-1

RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi
Rudarska 6, 3320 Velenje
proizvodni obrat: Partizanska 78, 3320 Velenje

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016
SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
18.02.2022

REG2-0008-01-ZGPro-1-29-B ZGPro-1

Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d.d.
Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana
proizvodni obrat: Betonarna Mengeš, 1234 Mengeš

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016 and SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
17.12.2019

1374-CPR-30-A CPR

Zuprom prevozi in trgovina d.o.o.
Poljubinj 96A, 5220 Tolmin
proizvodni obrat: Poljubinj 96A, 5220 Tolmin

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242: 2003+A1: 2008

Datum veljavne priloge:
20.05.2019
REG2-0008-01-ZGPro-1-39-B (izdaja 12) ZGPro-1

Žiher d.o.o.
Moškanjci 1 g, 2272 Gorišnica
proizvodna obrata: Betonarna Ormož, Opekarniška cesta, 2270 Ormož
                             Betonarna Žiher enota Videm, Poslovno  logistična cona  Lancova vas, 2284 Videm pri Ptuju

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018  in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
10.09.2021

1374-CPR-51-Z (izdaja 9) CPR

Miltex d.o.o.
Tepanje 59, 3210 Slovenske Konjice
proizvodni obrat: Tepanje 59, 3210 Slovenske Konjice

Betonski zidaki: EN 771-3:2011+A1:2015

Datum veljavne priloge:
31.05.2021
1374-CPR-56-Z (izdaja 17) CPR

Leier-Leitl d.o.o.
Zagrebačka 89, HR-42204 Turčin
proizvodni obrat: Zagrebačka 89, HR-42204 Turčin

Opečni zidaki: EN 771-1:2011+A1:2015

Datum veljavne priloge:
11.10.2021
REG2-0008-01-ZGPro-1-58-B (izdaja 10) ZGPro-1

Nograd - GM, d.o.o.
Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik
proizvodni obrat: Industrijska ulica b.š., 9220 Lendava

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018  in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
20.12.2021
1374-CPR-61-Z (izdaja 7) CPR

Cementninarstvo Metod Pučnik s.p.
Novo Tepanje 22, 3210 Slovenske Konjice
proizvodni obrat: Novo Tepanje 22, 3210 Slovenske Konjice

Betonski zidaki: SIST EN 771-3:2011+A1:2015

Datum veljavne priloge:
19.07.2021
1374-CPR-65-A CPR

AGM Pungerčar d.o.o.
Malkovec 1b, 8295 Tržišče
proizvodni obrat: Malkovec 1b, 8295 Tržišče

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242:2002+A1:2007

Datum veljavne priloge:
01.06.2020
1374-CPR-72-L CPR

Pomgrad, gradbeno podjetje d.d.
Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota

proizvodni obrat:
POMGRAD d.d., DE ABI, Lipovci 250A, 9231 Beltinci

Montažni betonski izdelki:
- Linijski konstrukcijski elementi: SIST EN 13225:2013
- Elementi za temeljenje: SIST EN 14991: 2007
- Stenski elementi: SIST EN 14992: 2007+A1:2012
- Rebraste etažne plošče: SIST EN 13224:2011
– Etažne plošče za etažne sisteme: SIST EN 13747:2005+A2:2010

Datum veljavne priloge:
28.10.2020
1374-CPR-86-L (izdaja 6) CPR

GRO-DIP d.o.o.
Dobriška vas 7, 3210 Slovenske Konjice

proizvodni obrat: Dobriška vas 7, 3210 Slovenske Konjice

Montažni betonski izdelki:
- Hlevske gredice: EN 12737:2004+A1:2007

Datum veljavne priloge:
15.12.2021
1374-CPR-97-L CPR

Leier-Leitl d.o.o.,
Zagrebačka 89, HR-42204 Turčin

proizvodni obrat: Zagrebačka 89, HR-42204 Turčin

Montažni betonski izdelki – Stropni sistemi iz nosilcev in polnil – keramična polnila - EN 15037-3:2009+A1:2011

Datum veljavne priloge:
14.06.2019
REG2-0008-01-ZGPro-1-107-B (izdaja 8) ZGPro-1

Gradbeništvo Kuster d.o.o.,  
Gmajna 55, 2380 Slovenj Gradec

proizvodni obrat: Betonarna, Sv. Vid, 2367  Vuzenica

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016
SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
21.03.2022

1374-CPR-108-A (izdaja 4) CPR

Gradbeništvo Kuster d.o.o.,
Gmajna 55, 2380 Slovenj Gradec

proizvodni obrat: Separacija, Sveti Vid, 2367 Vuzenica

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242:2002+ A1:2007

Datum veljavne priloge:
26.08.2021
REG2-0008-01-ZGPro-1-109-B ZGPro-1

Beton Plus d.o.o.,  
Savska cesta 29, 4240 Radovljica

proizvodni obrat: betonarna Ocmer, Graben, 4240 Radovljica

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
04.05.2021

1374-CPR-110-A   CPR

Beton Plus d.o.o.,
Savska cesta 29, 4240 Radovljica

proizvodni obrat: Graben, 4240 Radovljica

Agregati za beton SIST EN 12620:2002+A1:2008

Datum veljavne priloge:
01.10.2019
REG2-0008-01-ZGPro-1-111-B (izdaja 9) ZGPro-1

Kostak, komunalno in gradbeno podjetje d.d.,  
Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

proizvodni obrat: Spodnji Stari Grad, 8270 Krško

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016
SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
15.02.2022

1374-CPR-112-A (izdaja 7) CPR

Kostak d.d.,
Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

proizvodni obrat: Gramoznica Stari grad Krško, Stari grad 3b, 8270 Krško

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih za gradnjo cest: EN 13242:2002+A1:2007

Datum veljavne priloge:
15.02.2022
1374-CPR-114-L   CPR

G.T.D. »Tehna« d.o.o. Gračanica,
Donja Lohinja b.b., BA 75320 Gračanica

proizvodni obrat: Donja Lohinja b.b., BA 75320 Gračanica

Montažni betonski izdelki:
- Linijski konstrukcijski elementi: EN 13225:2013
- Rebraste etažne plošče: EN 13224:2012
- Elementi za temeljenje: EN 14991:2007

Datum veljavne priloge:
10.11.2020
1374-CPR-116-L CPR

Širbegović inženjering d.o.o.,
Branilaca grada b.b., BA-75320 Gračanica
proizvodni obrat: Branilaca grada b.b., BA-75320 Gračanica

Montažni betonski izdelki:
- Linijski konstrukcijski elementi: EN 13225:2013
– Rebraste etažne plošče: EN 13224:2011
– Elementi za temeljenje: EN 14991:2007
– Stenski elementi: EN 14992: 2007+A1:2012

Datum veljavne priloge:
28.01.2020
REG2-0008-01-ZGPro-1-117-B (izdaja 7) ZGPro-1

ŠUŠTAR TRANS, Prevozništvo in težka gradbena mehanizacija d.o.o.,
Golišče 60, 1281 Kresnice

proizvodni obrat: Mobilna Betonarna ob Savi, Obvozna cesta 80, 1210 Ljubljana-Šentvid

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016
SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
27.08.2021

1374-CPR-118-A CPR

ŠUŠTAR TRANS, Prevozništvo in težka gradbena
mehanizacija d.o.o.,

Golišče 60, 1281 Kresnice
proizvodni obrat: Separacija ob Savi,  Obvozna cesta 80, 1210 Ljubljana-Šentvid

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1: 2008
Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine: SIST EN 13043:2002 in SIST EN 13043:2002/AC:2004

Datum veljavne priloge:
07.07.2021
1374-CPR-122-L CPR

Tehno beton d.o.o.,
Donja Lohinja b.b., BA 75320 Gračanica
proizvodni obrat: Donja Lohinja b.b., BA 75320 Gračanica

Montažni betonski izdelki - Stebri in drogovi : EN 12843:2004

Datum veljavne priloge:
07.05.2021
1374-CPR-123-L CPR

Baupartner d.o.o.,
Ul. Termoelektrana b.b., BA-75300 Lukavac
proizvodni obrat: Ul. Termoelektrana b.b., BA-75300 Lukavac

Montažni betonski izdelki:
- Rebraste etažne plošče: EN 13224:2011
- Linijski konstrukcijski elementi: EN 13225:2013
– Etažne plošče za etažne sisteme: EN 13747:2005+A2:2010
- Elementi za temeljenje: EN 14991: 2007
- Stenski elementi: EN 14992: 2007+A1:2012
- Votle plošče: EN 1168:2005+A3:2011

Datum veljavne priloge:
10.03.2021
1374-CPR-125-L CPR

Gradmond d.o.o.,
Donje Ledenice b.b., BA-76250 Gradačac
proizvodni obrat: Donje Ledenice b.b., BA-76250 Gradačac

Montažni betonski izdelki:
- Rebraste etažne plošče: SIST EN 13224:2012
- Linijski konstrukcijski elementi: SIST EN 13225:2013
– Etažne plošče za etažne sisteme: SIST EN 13747:2005+A2:2010
- Elementi za temeljenje: SIST EN 14991: 2007
- Stenski elementi: SIST EN 14992: 2007+A1:2012

Datum veljavne priloge:
07.05.2021
1374-CPR-128-L (izdaja 3) CPR

Mucić & CO d.o.o.,
Put za Međugorje b.b., BA-88320 Ljubuški
proizvodni obrat: Put za Međugorje b.b., BA-88320 Ljubuški

Montažni betonski izdelki:
-
Votle plošče: EN 1168:2005+A3:2011
- Rebraste etažne plošče: EN 13224:2011
- Linijski konstrukcijski elementi: EN 13225: 2013
– Etažne plošče za etažne sisteme: EN 13747:2005+A2:2010
- Stenski elementi: EN 14992:2007+A1:2012

Datum veljavne priloge:
21.01.2022
1374-CPR-129-L (izdaja 4) CPR

Palace d.o.o.,
Planinska 13 a, HR-10000 Zagreb
proizvodni obrat: Sveta Helena 168, HR-10382 Donja Zelina

Montažni betonski izdelki:
- Rebraste etažne plošče: EN 13224:2011
- Linijski konstrukcijski elementi: EN 13225: 2013
- Specialni strešni elementi: EN 13693:2004 +A1:2009 
- Etažne plošče za etažne sisteme: EN 13747: 2005+A2:2010
- Stenski elementi: EN 14992:2007+A1:2012

Datum veljavne priloge:
13.07.2021
REG2-0008-01-ZGPro-1-130-B (izdaja 4) ZGPro-1

Silva Bračko d.o.o.,
Plintovec 14, 2201 Zg. Kungota
proizvodni obrat: Betonarna Bračko Bezena, Bezena 69d, 2342 Ruše

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
26.07.2021
1374-CPR-131-A CPR

Silva Bračko s.p.,
Plintovec 14, 2201 Zgornja Kungota
proizvodni obrat: Gramoznica Bračko Bezena, Bezena 69d, 2342 Ruše

Agregati za beton: SIST EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih za gradnjo cest: SIST EN 13242: 2002+A1: 2007

Datum veljavne priloge:
01.06.2020
REG2-0008-01-ZGPro-1-134-B ZGPro-1

Zidgrad S.G.P. Idrija d.d.,
Vojkova 8, 5280 Idrija
proizvodni obrat: Partizanska ulica b.š., 5280 Idrija

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
01.10.2020
1374-CPR-135-SVZ (izdaja 7) CPR

DELTABLOC, varnostne in protihrupne ograje d.o.o.,
Kroška ulica 58, SI-9000 Murska Sobota
proizvodni obrat: Pomgrad d.d., DE ABI, Lipovci 250A, 9231 Beltinci

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: EN 1317-5:2007+A2:2012, EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

Datum veljavne priloge:
27.08.2021
1374-CPR-137-SVZ CPR

DELTABLOC, varnostne in protihrupne ograje d.o.o.,
Kroška ulica 58, SI-9000 Murska Sobota
proizvodni obrat: Kolektor CPG d.o.o. Tovarniška cesta 23, 5270 Ajdovščina

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil:  EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

Datum veljavne priloge:
20.11.2020
REG2-0008-01-ZGPro-1-138-B ZGPro-1

Gradbeništvo Rokavec Robert s.p.,
Adrenci 33, 2236 Cerkvenjak
proizvodni obrat: OIC Brengova, 2236 Cerkvenjak

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
23.04.2021
REG2-0008-01-ZGPro-1-139-B ZGPro-1

Panel Avtoprevozništvo, storitve z gradbeno mehanizacijo, trgovina, gradbeništvo in svetovanje d.o.o.,
Pekel 32d, 2211 Pesnica pri Mariboru
proizvodni obrat: PE Obrat Ruše, Dobrova 21, 2342 Ruše

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
28.09.2020
1374-CPR-141-L CPR

PD "Elektroizgradnja Bajina Bašta" A.D.,
Ulica Milenka Topalovića 92, 31250 Bajina Bašta, Srbija
proizvodni obrat: Ulica Milenka Topalovića 92, 31250 Bajina Bašta, Srbija

Montažni betonski izdelki: - Stebri in drogovi: EN 12843: 2004

Datum veljavne priloge:
10.10.2019
1374-CPR-142-A CPR

S-Prom Tehnika d.o.o.. PE Trbovlje,
Vodenska cesta 49, 1420 Trbovlje
proizvodni obrat: Kamnolom Plesko, 1420 Trbovlje

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242: 2002+A1: 2007

Date of valid annex:
02.10.2020
1374-CPR-143-SVZ CPR

DELTABLOC, varnostne in protihrupne ograje d.o.o.,
Kroška ulica 58, SI-9000 Murska Sobota
proizvodni obrat: CGP d.d., IGM, Velika vas 62a, SI-8273 Leskovec pri Krškem

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

Datum veljavne priloge:
20.11.2020
1374-CPR-146-SVZ CPR

Petrič d.o.o.,
Goriška cesta 57, 5270 Ajdovščina
Proizvodni obrat: Franz Oberndorfer GmbH & Co KG, Klagenfurter Straβe 44, A-9100 Völkermarkt,

Proizvodni obrat: Franz Oberndorfer GmbH & Co KG, St. Pöltner Straße 117, A-3130 Herzogenburg

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil:  EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

Datum veljavne priloge:
17.04.2020
1374-CPR-147-A CPR

Avtoprevozništvo Robert Žagar s.p.,
Žaga 41, 5224 Srpenica
Proizvodni obrat: Deponija Srpenica

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242: 2002+A1: 2007

Datum veljavne priloge:
01.06.2020
1374-CPR-148-A (izdaja 5) CPR

Žiher d.o.o.,
Moškanjci 1g, 2272 Gorišnica
Proizvodni obrat: Gramoznica Jurkovec

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242:2002+ A1:2007

Datum veljavne priloge:
10.09.2021
REG2-0008-01-ZGPro-1-150-B ZGPro-1

Betoni Maučec d.o.o.
Gančani 205a, 9231 Beltinci
proizvodni obrat: Obrtna cona Beltinci

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016
SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
03.05.2021

REG2-0008-01-ZGPro-1-151-B ZGPro-1

Gradnje Tadina d.o.o.
Brezje pri Podplatu 5a, 3241 Podplat
proizvodni obrat: Brezje pri Podplatu, 3241 Podplat

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016
SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
01.06.2021

REG2-0008-01-ZGPro-1-152-B (izdaja 3) ZGPro-1

Dujardin d.o.o.
Puhova ulica 23, 2250 Ptuj
proizvodni obrat:
Puhova ulica 23, 2250 Ptuj
                               Kolodvorska ulica 16, 2310 Slovenska Bistrica

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016
SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
26.11.2021

1374-CPR-153-A CPR

Dujardin d.o.o.
Puhova ulica 23, 2250 Ptuj
proizvodni obrat: Gramoznica Prepolje, 2205 Starše

Agregati za beton: SIST EN 12620:2002+A1:2008

Datum veljavne priloge:
31.05.2021
REG2-0008-01-ZGPro-1-154-B ZGPro-1

Hotel Leonardo d.o.o.
Konjiška cesta 6, 2317 Oplotnica
proizvodni obrat:
Konjiška cesta 6, 2317 Oplotnica

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016
SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
01.06.2021

REG2-0008-01-ZGPro-1-155-B ZGPro-1

Remont NG d.o.o.,
Velika Pirešica 51, 3310 Žalec
Proizvodni obrat: Velika Pirešica 51, 3310 Žalec

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016
SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge:
12.05.2021
1374-CPR-156-SVZ CPR

Petrič d.o.o.,
Goriška cesta 57, 5270 Ajdovščina
Proizvodni obrat: Kolektor CPG, Tovarniška cesta 23, 5270 Ajdovščina

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

Datum veljavne priloge:
23.06.2021
1374-CPR-156-A (izdaja 1) CPR

Kostak d.d.,
Leskovška cesta 2a, 8270 Krško
Proizvodni obrat: Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad

Agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242:2002+A1:2007

Datum veljavne priloge:
27.10.2021
1374-CPR-158 (izdaja 1) CPR

GP Krk d.d.,
Stjepana Radića 31, HR-51500 Krk
Proizvodni obrat: Stjepana Radića 31, HR-51500 Krk

Montažni betonski izdelki:
- Linijski konstrukcijski elementi: EN 13225: 2013
- Elementi za temeljenje: EN 14991:2007
- Stenski elementi: EN 14992:2007+A1:2012

Datum veljavne priloge:
21.01.2022
1374-CPR-160-SVZ (izdaja 1) CPR

DELTABLOC, varnostne in protihrupne ograje d.o.o.,
Kroška ulica 58, SI-9000 Murska Sobota
Proizvodni obrat: GP Krk d.d., Stjepana Radića 31, HR-51500 Krk

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil:
EN 1317-5:2007+A2:2012, EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

Datum veljavne priloge:
25.02.2022