IRMA
Predstavitev  Stiki  English

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije

25.  slovenski kolokvij o betonih

Betoni z izboljšanimi lastnostmi

Ljubljana, 4. junij 2018

v organizaciji:

IRMA - Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, Ljubljana


PRIJAVNICA

Nepreklicno prijavljam svojo udeležbo na 25. slovenskem kolokviju o betonih - Betoni z izboljšanimi lastnostmi, ki bo v četrtek, 4. junija 2018, v dvorani TR3, Trg republike 3,  Ljubljana.

 

Ime in priimek: ..........................................................................................

Podjetje: ....................................................................................................

Telefon: ........................................     Faks:   ...............................................

Datum: ...........................            Podpis: ....................................................

 

Kotizacijo 230 EUR bom plačal:

  • na TRR: 03131 - 1009678565 pri SKB d.d. Ljubljana z označbo "Kolokvij o betonih" in z navedbo imena udeleženca in njegovega podjetja

Prijav ne bomo potrjevali.


Prijave

Prijave pošljite na priloženem obrazcu (povezava do obrazca v pdf obliki) po pošti ali faksu na naslov:

IRMA, Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana

tel. +386 1 562 10 19 ali +386 1 562 11 18

faks +386 1 562 10 13

e-mail: andrej.zajc@irma.si

e-mail: jakob.sustersic@irma.si

Prijav ne bomo pisno potrjevali.

 

Kotizacija

Kotizacija znaša skupaj z davkom na dodano vrednost 230 EUR in zajema zbornik predavanj in delovno kosilo v odmoru.

Kotizacija je plačljiva na TRR: 03131 - 1009678565 pri SKB d.d. Ljubljana z označbo "Kolokvij o betonih" in z navedbo imena udeleženca in njegovega podjetja.

Kraj

Kolokvij bo v dvorani TR3, Trg republike 3,  v Ljubljani.  

Registracija

Udeleženci bodo ob registraciji prejeli zbornik referatov proti predložitvi potrdila o plačilu kotizacije.

 


PROGRAM

8.00    Registracija

9.00    Pozdrav

9.15    Dr. Andrej Zajc, IRMA Ljubljana
Standardi, ki obravnavajo betone z izboljšanimi lastnostmi

9.20    Prf. Dr. Nemkumar Banthia, The University of British Columbia, Department of Civil Engineering, Vancouver, B.C. Canada
Advanced Fiber Reinforced Cement-based Composites for Next Generation Safe, Sustainable and Smart Infrastructure


10.20   Prof. Dr. Giovanni A. Plizzari, University of Brescia, Department of Civil, Architectual, Environmental Engineering and Materials, Brescia, Italy
Structural applications of Fiber Reinforced Concrete

10.50   Prof Dr. Johan L. Silfwerbrand, KTH Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden
Fibre Concrete - Swedish Research and Experience

11.35  Odmor in kava

12.10   Prof.Dr. Andrzej Garbacz, Warsaw university of Technology, Faculty of Civil Engineering, Department of Buildings Materials Engineering, Warsaw, Poland
Sustainable polymer and polymer modified concretes

12.40    Prof.Dr. Luc. Courard, Mst. Ir. F. michel, Mst. Ir. (PhD student) m.K. Bouarroudj. Mst. Chem. (PhD student) Ch. Colman, Dr. S. Delvoie, Dr. z. Zhao, university of Liege, Department of Architecture, Geology, Environment and Constructions, Liege, Belgium
Increasing properties of concrete with recycled construction and demolition wastes

13.10     Delovno kosilo
            Diskusija o temah kolokvija

14:30     Dr. franc Sinur, mag. Boštjan Duhovnik, IBE Ljubljana
Odlagalni zabojnik za nizko in srednje radioaktivne odpadke

15.00     Teja Torok Resnik, Tomaž Kavnik, pomgrad Murska Sobota
Izdelava prototipov in testiranje padcev zabojnikov na NSRAO

15.30     Rok Ercegovič, Gregor Narobe, Jakob Šušteršič, IRMA d.o.o.
Kompoziti za izdelavo zabojnika za NSRAO

16.00     Dr. Uroš Bohinc, Sebastijan Robič, dr. Aljoša Šajna, ZAG Ljubljana
Preskus padca AB zabojnika za odlagališče NSRAO in vrednotenje poškodb

16.30     Doc. dr. Ivan ignjatović, asist. Vedran Carević, prof. dr. Dimitrije Zakić, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Resistance of concrete to carbonation and chloride ingress: testing results and service life prediction

17.00   Zaključek

 


 Znanstveni komite:

predsednik:
Dr.Jakob Šušteršic, IRMA d.o.o.
člani:
Prf. Dr. Nemkumar Banthia, The University of British Columbia, Department of Civil Engineering, Vancouver, B.C. Canada
Prof. Dr. Giovanni A. Plizzari, University of Brescia, Brescia, Italy
Prof Dr. Johan L. Silfwerbrand, KTH Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden
Prof.Dr. Andrzej Garbacz, Warsaw university of Technology, Warsaw, Poland
Prof.Dr. Luc. Courard, University of Liege, Liege, Belgium
Dr. Aljoša Šajna, ZAG ljubljana
Dr. Franc Sinur, IBE Ljubljana
Prof. dr. Dimitrije Zakić, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

 

Organizacijski komite:

Dr.Andrej Zajc - predsednik
clani:
Dr.Jakob Šušteršic
Mitja Bernik
Vitoslav Dobnikar
Gregor Narobe