IRMA
Predstavitev  Stiki  English

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije

27.  slovenski kolokvij o betonih

BETON SEKUNDARNE OBLOGE SILOSA ODLAGALIŠČA NIZKO IN SREDNJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV

CONCRETE OF SECONDARY LINING OF DISPOSAL SILO FOR LOW AND INTERMEDIATE LEVEL RADIOACTIVE WASTE

Virtualno, 3. december 2020

v organizaciji:

IRMA - Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o.


Prijave

 

NAVODILA ZA PRIJAVO NA KOLOKVIJ (Z UPORABO EVENTBRITE)

Napotke za prijavo na vabljene dogodke IRMA preko aplikacije EVENTBRITE najdete TUKAJ !

KREDITNE TOČKE

Pooblaščeni in nadzorni inženirji, člani matične sekcije gradbenih inženirjev (MSG), za udeležbo na kolokviju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Udeleženci, ki so člani matične sekcije gradbenih inženirjev (MSG) IZS morajo obvezno ob prijavi vpisati številko IZS.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji člani matične sekcije gradbenih inženirjev (MSG) boste prejeli potrdila o udeležbi z udeležbo na kolokviju za pridobitev 3 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Udeležencem na IZS ni potrebno vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk, ker bomo vlogo za vas oddali mi, kot organizator. Točke bodo pripisane avtomatično.

Z udeležbo boste prejeli potrdilo o udeležbi iz katerega so razvidne kreditne točke zato od IZS ne boste dobili dodatnega obvestila.

KOTIZACIJA

Kotizacija znaša skupaj z davkom na dodano vrednost 122,00 EUR in zajema zbornik predavanj. Kotizacija je plačljiva najkasneje do 27.11.2020 na TRR: 03131-1009678565 pri SKB d.d., Ljubljana z označbo "Kolokvij o betonih" in z navedbo imena udeleženca in njegovega podjetja.

Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.

Skrajni rok za morebitno odpoved je (petek 27.11.2020) . Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije. Obvestilo o odjavi lahko uredite preko Eventbrite ali pošljite na naslov kolokvij@irma.si. Vsako odjavo pisno potrdimo.