IRMA
Predstavitev  Stiki  English

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije


Napoved dogodka: LAHKI BETONI IN MALTE

31. SLOVENSKI KOLOKVIJ O BETONIH - 22. MAJ 2024

Spoštovani strokovnjaki in ljubitelji gradbeništva.

Vabimo vas na izjemno pomemben dogodek, posvečen temi "Lahki betoni in malte." Dogodek bo ponudil dragocen vpogled v najnovejše raziskave, inovacije ter prakse na področju gradbenih materialov. Veselimo se vašega obiska na tem pomembnem dogodku, kjer bomo raziskovali prihodnost gradbenih materialov.

Podrobnosti o dogodku:
- Datum: 22. MAJ 2024
- Kraj: dvorana Plečnik 1, Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Hotel Mons d.o.o., Pot za Brdom 4, Ljubljana
- Dress code: Poslovno/formalno

Dogodek bo vključeval:
- Predstavitve priznanih strokovnjakov s področja gradbenih materialov.
- Poglobljene razprave o uporabi lahkih betonov in malt.
- Primeri iz prakse in inovativni projekti, ki uporabljajo te materiale.

Na dogodku boste imeli priložnost:
- Izvedeti več o lastnostih, prednostih in uporabi lahkih betonov in malt.
- Povezati se z vrhunskimi strokovnjaki in se vključiti v konstruktivne razprave.
- Razširiti svoje znanje in se seznaniti z najnovejšimi trendi v gradbeni industriji.

Kreditne točke
Komisija za izobraževanje pri IZS dodeljuje pooblaščenim in nadzornim inženirjem za udeležbo na
kolokviju 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju
pooblaščenih inženirjev.
NA DAN DOGODKA udeleženec prisotnost potrdi s svojim lastnoročnim podpisom ter identifikacijsko
številko IZS.
Seznam prisotnih bo organizator vložil na IZS za dodelitev kreditnih točk in bodo točke pripisane
avtomatično.
Z udeležbo pridobite potrdilo iz katerega so razvidne kreditne točke, IZS ne bo pošiljal dodatnega
obvestila.

Prijava
Izpolnjeno in potrjeno prijavnico, ki je priložena vabilu, pošljite na elektronski naslov:
Martina.Habat@irma.si

Program in prijavnico najdete na TUKAJ. Prijavnico lahko izpolnite z uporabo vašega privzetega brskalnika in funkcije za vnos besedila ali ročno.

Kotizacija
Kotizacija znaša 265,00 EUR + DDV in vključuje zbornik predavanj ter delovno kosilo. Kotizacija je
plačljiva najkasneje do 17. 05. 2024 na TRR: 03131-1009678565 pri SKB d.d., Ljubljana z
označbo namena: Kolokvij - ime udeleženca. Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po
opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved je petek 17. 05. 2024. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne
boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov
Martina.Habat@irma.si.

Kratek povzetek
Poleg nizke prostorninske mase imajo lahki betoni in malte tudi druge lastnosti, ki so
pomembne za določene vrste aplikacij. Odvisne so od vrste uporabljenih osnovnih materialov
vezivne komponente, polnila in dodatkov. Glavni namen 31. slovenskega kolokvija o betonih
je obravnava teh posebnih lastnosti lahkih betonov in malt.
Tako želimo v uvodnih predavanjih podati rezultate obsežnega projekta »Študija proizvodnje,
vgradljivosti in karakteristik končnih polnilnih in tesnilnih malt za odlagalni zabojnik N2d«,
ki ga je financirala Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO). Ta študija predstavlja le del
obsežnega projekta izgradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO),
ki je v teku in bo prestavljen v uvodnem predavanju. V okviru študije razvita lahka polnilna,
apneno-cementna malta z ekspandiranim vermikulitom dosega lastnosti, ki so pomembne za
dolgo življenjsko dobo celotnega odlagališča NSRAO.
Zaradi sposobnosti doseganja različnih lastnosti penobetona je možna zelo široka uporaba.
Ena od njih bo predstavljena na kolokviju. Razvite lahke injekcijske mase omogočajo zelo
učinkovito utrditev historičnih ometov, s čimer podaljšujemo njihovo življenjsko dobo in
ohranjamo kulturno dediščino. Pri lahkoagregatnih maltah je zelo pomembno poznavanje in
obvladovanje njihove stabilnosti ter elastičnosti v svežem stanju. Prikazan bo tudi razvoj
votlih betonskih plošč iz lahkega agregata, kakšno je trenutno stanje in možnost njihove
uporabe. Na koncu kolokvija bo prikazan zelo zanimiv razvoj lahkih betonov s povečano
trdnostjo.
Pri izvedbi kolokvija sodelujejo povabljeni predavatelji iz Slovenije in tujine, ki bodo
predstavili svoje rezultate raziskav in bogate izkušnje pri raziskavah, razvoju in aplikacijah
lahkih betonov in malt.
Tako kot vsako leto bomo tudi letos pripravili Zbornik predavanj, ki ga bodo prejeli vsi
udeleženci pred začetkom kolokvija.
Kolokvij bo v dvorani Plečnik 1, Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Hotel Mons d.o.o.,
Pot za Brdom 4, Ljubljana.


Dejavnosti

  • raziskave in razvoj na področju betonov
  • preskušanje kakovosti betonov, malt, betonskih in opečnih izdelkov, proizvodov za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij, kamenega agregata in naravnega kamna
  • ugotavljanje materialno tehničnega stanja gradbenih objektov
  • projektiranje popravil in zaščite gradbenih objektov in posebnih tehničnih rešitev
  • izvajanje nadzora
  • certificiranje skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje na harmoniziranem (agregati, montažni betonski proizvodi, opečni in betonski zidaki) in na neharmoniziranem področju (beton) po sistemu za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti 2+
  • certificiranje nespremenljivosti lastnosti na harmoniziranem področju (betonske varnostne ograje) po sistemu za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti 1 
  • prostovoljno certificiranje gradbenih proizvodov po sistemu za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti 4

Seznam akreditiranih dejavnosti

Preskusni laboratorij in certifikacijski organ IRMA sta akreditirana pri Slovenski akreditaciji s fleksibilnim obsegom preskusnih metod in certifikacijskih postopkov. ..... več

sa-lp008 sa-cp004

                 

Organizacijska shema

 

Informacije

Ljubljana: telefon (01) 562 10 19, fax (01) 562 10 13
Maribor: telefon (02) 420 37 92, fax (02) 420 37 93

Poštni naslov:
IRMA d.o.o., Špruha 18, 1236 Trzin, Slovenija
IRMA d.o.o., Izpostava Maribor, Sokolska 46, 2000 Maribor , Slovenija

Elektronski naslovi: