IRMA
Predstavitev  Stiki  English

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije

REGISTER VELJAVNIH CERTIFIKATOV NA NEHARMONIZIRANEM PODROČJU

(gradbeni proizvodi, za katere velja 5.člen ZGPro, neharmonizirani EN produkti standardi in slovenski standardi)

  Poglej register veljavnih certifikatov na harmoniziranem področju

<

Štev. certifikata
Status certifikata

Proizvajalec: - ime, naslov
- proizvodni obrat
- gradbeni proizvod

Datum prve izdaje
Datum veljavne izdaje
Datum veljavne priloge

Priloga(PDF)

REG2-0008-01-ZGPro-1-02-B (izdaja 12)

Tebag d.o.o.
Cesta Otona Župančiča 12, 1410 Zagorje
proizvodni obrat: obrat: Borovniško naselje 7, 1412 Kisovec

Datum prve izdaje:
25.05.2004
Datum veljavne izdaje:
22.12.2023

status certifikata
VELJAVEN

beton: SIST EN 206:2013+A2:2021,
SIST 1026:2016 in SIST 1026:2016/A101:2023

Datum veljavne priloge: 22.12.2023

REG2-0008-01-ZGPro-1-03-B (izdaja 16)

Bordax d.o.o.
Litijska cesta 213 B, 1000 Ljubljana
proizvodni obrat: Litijska cesta 213B, 1000 Ljubljana

Datum prve izdaje:
30.11.2004
Datum veljavne izdaje:
21.06.2023

 

status certifikata
VELJAVEN

beton: SIST EN 206:2013+A2:2021,
SIST 1026:2016 in SIST 1026:2016/A101:2023

Datum veljavne priloge: 21.06.2023

REG2-0008-01-ZGPro-1-11-B (izdaja 16)

Nikotrans & Begrad d.o.o.
Savska loka 23, 4000 Kranj
proizvodni obrat: Savska loka 23, 4000 Kranj

Datum prve izdaje:
02.08.2004
Datum veljavne izdaje:
15.02.2024

 

status certifikata
VELJAVEN

beton: SIST EN 206:2013+A2:2016,
SIST 1026:2016 in SIST 1026:2016/A101:2023

Datum veljavne priloge: 15.02.2024

REG2-0008-01-ZGPro-1-19-B (izdaja 17)

Pomgrad, gradbeno podjetje d.d.
Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota

proizvodni obrat: POMGRAD d.d., DE ABI, Lipovci 250A, 9231 Beltinci

Datum prve izdaje:
14.09.2004
Datum veljavne izdaje:
23.11.2023

 

status certifikata
VELJAVEN

beton: SIST EN 206:2013+A2:2021,
SIST 1026:2016 in SIST 1026:2016/A101:2023

Datum veljavne priloge: 23.11.2023

REG2-0008-01-ZGPro-1-20-B (izdaja 12)

Gokop d.o.o.
Plintovec 33b, 2201 Zg.Kungota
proizvodni obrat: Ulica Anice Černejeve 6, 2000 Maribor

Datum prve izdaje:
18.01.2005
Datum veljavne izdaje:
10.08.2022

 

status certifikata
VELJAVEN

beton: SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018 in SIST 1026:2016

Datum veljavne priloge: 10.08.2022

REG2-0008-01-ZGPro-1-21-B (izdaja 21)

POMGRAD – GM d.o.o.
Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
proizvodni obrat: Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
                        
Flisova 56, 2311 Hoče
                        
Betonarna Rogoza; 2311 Hoče

Datum prve izdaje:
14.09.2004
Datum veljavne izdaje:
29.03.2024

 

status certifikata
VELJAVEN

beton: SIST EN 206:2013+A2:2021,
SIST 1026:2016 in SIST 1026:2016/A101:2023

Datum veljavne priloge: 29.03.2024

REG2-0008-01-ZGPro-1-29-B (izdaja 14)

Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d.d.
Špruha 18, 1236 Trzin
proizvodni obrat: Betonarna Mengeš, 1234 Mengeš

Datum prve izdaje:
11.10.2005
Datum veljavne izdaje:
26.04.2023

 

status certifikata
VELJAVEN

beton: SIST EN 206:2013+A2:2021,
SIST 1026:2016 in SIST 1026:2016/A101:2023

Datum veljavne priloge: 26.04.2023

REG2-0008-01-ZGPro-1-39-B (izdaja 17)

Žiher d.o.o.
Moškanjci 1 g, 2272 Gorišnica
proizvodna obrata: Betonarna Ormož, Opekarniška cesta, 2270 Ormož
                          
Betonarna Žiher enota Videm, Poslovno  logistična cona                            Lancova vas, 2284 Videm pri Ptuju

Datum prve izdaje:
06.02.2006
Datum veljavne izdaje:
07.03.2024

 

status certifikata
VELJAVEN

beton: SIST EN 206:2013+A2:2021
SIST 1026:2016  in SIST 1026:2016/A101:2023

Datum veljavne priloge: 07.03.2024

REG2-0008-01-ZGPro-1-58-B (izdaja 13) Nograd - GM, d.o.o.
Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik
proizvodni obrat: Industrijska ulica b.š., 9220 Lendava
Datum prve izdaje:
04.09.2006
Datum veljavne izdaje:
20.09.2023
 
status certifikata
VELJAVEN
beton: SIST EN 206:2013+A2:2021,
SIST 1026:2016 in SIST 1026:2016/A101:2023
Datum veljavne priloge: 20.09.2023

REG2-0008-01-ZGPro-1-107-B (izdaja 12)

Gradbeništvo Kuster d.o.o.,  
Gmajna 55, 2380 Slovenj Gradec

proizvodni obrat: Betonarna, Sv. Vid, 2367  Vuzenica

Datum prve izdaje:
16.05.2014
Datum veljavne izdaje:
11.01.2024

 

status certifikata
VELJAVEN

beton: SIST EN 206:2013+A2:2021,
SIST 1026:2016 in  SIST 1026:2016/A101:2023

Datum veljavne priloge: 11.01.2024

REG2-0008-01-ZGPro-1-109-B (izdaja 10)

Beton Plus d.o.o.,  
Savska cesta 29, 4240 Radovljica

proizvodni obrat: betonarna Ocmer, Graben, 4240 Radovljica

Datum prve izdaje:
03.09.2014
Datum veljavne izdaje:
18.11.2023

 

status certifikata
VELJAVEN

beton: SIST EN 206:2013+A2:2016,
SIST 1026:2016 in SIST 1026:2016/A101:2023

Datum veljavne priloge: 18.11.2023

REG2-0008-01-ZGPro-1-111-B (izdaja 13)

Kostak, komunalno in gradbeno podjetje d.d.,  
Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

proizvodni obrat: Spodnji Stari Grad, 8270 Krško

Datum prve izdaje:
28.01.2015
Datum veljavne izdaje:
23.02.2024

 

status certifikata
VELJAVEN

beton: SIST EN 206:2013+A2:2021,
SIST 1026:2016 in SIST 1026:2016/A101:2023

Datum veljavne priloge: 23.02.2024

REG2-0008-01-ZGPro-1-117-B (izdaja 11)

ŠUŠTAR TRANS, Prevozništvo in težka gradbena
mehanizacija d.o.o.,

Golišče 60, 1281 Kresnice
proizvodni obrat: Mobilna betonarna ob Savi (betonarna 1:ORU-RPME CZ 6P50B in betonarna 2: HB 2000), Obvozna cesta 80, 1210 Ljubljana – Šentvid

Datum prve izdaje:
22.06.2015
Datum veljavne izdaje:
06.11.2023

 

status certifikata
VELJAVEN

beton: SIST EN 206:2013+A2:2021,
SIST 1026:2016 in SIST 1026:2016/A101:2023

Datum veljavne priloge: 06.11.2023

REG2-0008-01-ZGPro-1-130-B (izdaja 7)

Silva Bračko d.o.o.,
Plintovec 14, 2201 Zg. Kungota
proizvodni obrat: Betonarna Bračko Bezena, Bezena 69d, 2342 Ruše

Datum prve izdaje:
06.12.2017
Datum veljavne izdaje:
29.02.2024

 

status certifikata
VELJAVEN

beton: SIST EN 206:2013+A2:2021,
SIST 1026:2016  in SIST 1026:2016/A101:2023

Datum veljavne priloge: 29.02.2024

REG2-0008-01-ZGPro-1-138-B (izdaja 5)

Gradbeništvo Rokavec Robert s.p.,
Adrenci 33, 2236 Cerkvenjak
proizvodni obrat: OIC Brengova, 2236 Cerkvenjak

Datum prve izdaje:
09.10.2018
Datum veljavne izdaje:
24.08.2023

 

status certifikata
VELJAVEN

beton: SIST EN 206:2013+A2:2021
SIST 1026:2016 in SIST 1026:2016/A101:2023

Datum veljavne priloge: 24.08.2023

REG2-0008-01-ZGPro-1-139-B (izdaja 6)

Panel Avtoprevozništvo, storitve z gradbeno mehanizacijo, trgovina, gradbeništvo in svetovanje d.o.o.,
Pekel 32d, 2211 Pesnica pri Mariboru
proizvodni obrat: PE Obrat Ruše, Dobrova 21, 2342 Ruše

Datum prve izdaje:
05.11.2018
Datum veljavne izdaje:
12.12.2023

 

status certifikata
VELJAVEN

beton: SIST EN 206:2013+A2:2021,
SIST 1026:2016 in SIST 1026:2016/A101:2023

Datum veljavne priloge: 12.12.2023

REG2-0008-01-ZGPro-1-150-B (izdaja 6)

Betoni Maučec d.o.o.,
Pot ob Črncu 30, 9231 Beltinci
proizvodni obrat: Pot ob Črncu 30, 9231 Beltinci

Datum prve izdaje:
03.05.2021
Datum veljavne izdaje:
13.12.2023

 

status certifikata
VELJAVEN

beton: SIST EN 206:2013+A2:2021,
SIST 1026:2016 in SIST 1026:2016/A101:2023

Datum veljavne priloge: 13.12.2023

REG2-0008-01-ZGPro-1-151-B (izdaja 3)

Gradnje Tadina d.o.o.,
Brezje pri Podplatu 5a, 3241 Podplat
proizvodni obrat: Brezje pri Podplatu, 3241 Podplat

Datum prve izdaje:
01.06.2021
Datum veljavne izdaje:
27.06.2023

 

status certifikata
VELJAVEN

beton: SIST EN 206:2013+A2:2021,
SIST 1026:2016 in SIST 1026:2016/A101:2023

Datum veljavne priloge: 27.06.2023

REG2-0008-01-ZGPro-1-152-B (izdaja 5)

Dujardin d.o.o.,
Puhova ulica 23, 2250 Ptuj
proizvodni obrat: Puhova ulica 23, 2250 Ptuj in Kolodvorska ulica 16, 2310 Slovenska Bistrica

Datum prve izdaje:
31.05.2021
Datum veljavne izdaje:
21.06.2023

 

status certifikata
VELJAVEN

beton: SIST EN 206:2013+A2:2021,
SIST 1026:2016 in SIST 1026:2016/A101:2023

Datum veljavne priloge: 21.06.2023

REG2-0008-01-ZGPro-1-154-B (izdaja 3)

Hotel Leonardo d.o.o.,
Konjiška cesta 6, 2317 Oplotnica
proizvodni obrat: Konjiška cesta 6, 2317 Oplotnica

Datum prve izdaje:
01.06.2021
Datum veljavne izdaje:
27.06.2023

 

status certifikata
VELJAVEN

beton: SIST EN 206:2013+A2:2021,
SIST 1026:2016 in SIST 1026:2016/A101:2023

Datum veljavne priloge: 27.06.2023

REG2-0008-01-ZGPro-1-155-B (izdaja 5)

Remont NG d.o.o.,
Velika Pirešica 51, 3310 Žalec
proizvodni obrat: Velika Pirešica 51, 3310 Žalec

Datum prve izdaje:
12.05.2021
Datum veljavne izdaje:
03.07.2023

 

status certifikata
VELJAVEN

beton: SIST EN 206:2013+A2:2021,
SIST 1026:2016 in SIST 1026:2016/A101:2023

Datum veljavne priloge: 03.07.2023

REG2-0008-01-ZGPro-1-161-B (izdaja 1)

Pučko cementni izdelki,
Vrba 7, SI-1225 Lukovica
Proizvodni obrat: Vrba 7, 1225 Lukovica

Datum prve izdaje:
13.12.2023
Datum veljavne izdaje:
13.12.2023

 

status certifikata
VELJAVEN

beton: SIST EN 206:2013+A2:2021,
SIST 1026:2016 in SIST 1026:2016/A101:2023

Datum veljavne priloge: 13.12.2023